Mak kennis mit ôs verieëneging,
ôs bestuur, raod van elluf en kemmissies

Bestuur

 • Bart Alders                Vurzitter                       Nicole Jenneskens
 • Martijn Claessens    Vorst                             Kris Claessens
 • Jeffrey Versteegen   Penningmeester         Sharon Versteegen
 • Inge Pouwels            Secretaris                     Robin Pouwels
 • Erwin Janssen           Vice-Vurzitter
 • Styn Claessens         Bestuurslid                  Anke Houben
 • Karlijn Litjens            Bestuurslid                  Douwe Claessens
 • Peter Potten             Bestuurslid                   Fiona Laenen
 • Stan Bouten              Bestuurslid                  Katja Vullings
 • Fer van Els                 Prins 2024
 • Nancy van Els           Prinses 2024        

Road van Elluf

 • Dirk Jaspers                   Lianne Jaspers
 • Sjoerd Ewals                
 • Willem Claessens         Inge Claessens
 • Rob van Dijck                Rian van Dijck
 • Jelle Claessens              Vera Lamers
 • Johan Swinkels             Mandy Manders
 • Bart Rongen                  Kim Rongen 
 • Roy Wismans                 Britt Smits
 • Douwe Claessens          Karlijn Litjens
 • Robin Pouwels               Inge Pouwels
 • Tom Wilmsen                 Monique van der Cruijsen
 • Danny Geerets               Christy Coumans      
 • Ruud Bouwman             Sanne Vollenberg    
 • Jeroen Jacobs                 Daniek Lucassen
 • Stan Baetsen                  Imke Marcellis
 • Pim de Mulder               Merli Janssen
 • Siem Matijsen
 • Roel Leeyen

 

Ieëre-leeje

 • Toon Fleurkens (Ieërevurzitter)
 • Vé Keijsers (Ieërevurzitter)
 • Lei Potten (Ieërevorst)
 • John Claessens
 • Willie Koonings
 • Peter Knapen
 • Henk Stevens
 • Geert van Dijck

 

Kemmissies

BOL

BOL staot vur Bonte-aovend, Oudere-aovend en Liedjes-aovend. Sinds enkele jaore huurt de liedjesaovend nie maer aonder de vlag van BOL, már het ut un aege kemmissie. Dur zien nog wel enkele persoeëne die ien allebej de kemmissies zitting hebbe (geluid en belichting).

De kemmissie BOL stimuliert, aondersteunt en begeleidt artiesten uut Ysselsteyn, van aonder de 16 tot 80 plus, mit ás doel um same prachtige zittingsaovende te kunne presentiere. Dat dat de juuste weg is getuugt de vier uutverkochte bonteaovende en unne bomvolle aldereaovend. De kemmissie begint aend augustus mit de vurbereiding. Dan wèrre de artiesten van ut vurrig jaor uutgenuuëdigt en òk meense die intresse hebbe um mit te doen. Ideeje wèrre besproke en dan bliekt dat veul creatieve meense bij melkaar same tot iets mojs kunne komme. Dat is òk ut staerke punt. Soms wèrt der òk nog gewerkt ien en klaendere setting beej iemand thuus. Verder hebbe we dan nog vier of vief zò’n samekomste, waornao begin jannewarie de Tray-Out is. Dat is vur de artiesten en ijkpunt. Dan wèrt dur òk gekeke naor grime, geluid en belichting en evt. andere attribute. De artiesten hebbe dan nog 14 daag dun tied um hun stukske beej te schave en te perfectionieren. Twieë daag vur de urste aovend is nog de generale repetitie. Nao de zittingsaovende hebbe we, vreej snel daornao un evaluatie. Um de uutkomst dan wèr mit te neme naor ut volgende jaor.

Verder is vanuut de kemmissie, vur ut urst ien 2010-2011, gestart mit enne buutcursus den òk goed bezocht wèrt (òk dur meense van òs zusterverieëneginge) en de resultate al duudeluk zichtbaar zien. De Kemmissie bestaot uut:

 • Wim Lemmens
 • Ton Marcellis
 • Willy Janssen
 • Willem Claessens
 • Servé Keijsers
 • Suzanne Janssen
 • Leon Houwen
 • Geert Vollenberg
 • Rob Janssen
 • Jos Hellegers
 • Jos Geurts

 

De Liedjesaovend

De liedjesaovend wèrt elk jaor georganisierd dur fanatieke kemmissie-leeje. Vur de kómmend(e) jaor(e) zien dat de volgende persoeëne:

 • Willem Claesens
 • Sandra Claessens
 • Guus de Mulder
 • Erwin Janssen 
 • Stef Koonings
 • Bram Stevens

Elk jaor wér onmisbaar mit de carnaval….. MEZIEK! Vandaor dat weej jaorlijks de Liedjesaovend organisiere. Op den Liedjesaovend brenge en ántal artieste (gemiddeld 8 per jaor) en liedje uut, dit same mit ut Liedjes Orkest “Wa Moj Wòh” en de winnaar is dat jaor ut carnavalsliedje van Reuzesteyn. Daornaeves ontvangt de winnaar de Wiet van der Hoff wisseltrofee, dizze trofee staot altied ien ut café van de Smelehof mit de winnaars daor op vermeld. De artieste muge allemól minimaal ieëne kieër optreeje op de 4 Bonteaovende, georganisierd dur de kemmissie BOL. Weej beginne elk jaor al ien april/mei mit de urste oproep ien ut kraentje um wér aens te gaon daenke án un liedje vur ut neeje carnavalsseizoen. Zoeë ongevaer halluf juli motte de melodiëe binne zien en kan de arrangeur (note-uutschriever) án de geng.

Ien september gaot ut orkest dan repetiere waornao diverse kieëre mit de artieste geoefend wèrt. Halluf novvember is dan de cd-opname en aerges tusse halluf novvember en end december den Liedjesaovend. Op den Liedjesaovend hedde enne winnaar van de vakjury en enne winnaar van de peblieksjury. Degene mit ut beste opgetelde resultaat van de Vakjury en Peblieksjury wint de Wiet van der Hoff wisseltrofee.

Ut orkest, mit de naam “Wa Moj Wòh” bestaot dit jaor uut:

 • Sandra Claessens
 • Jaap Fleurkens
 • Guus de Mulder
 • Stan Baetsen
 • Jesper Spreeuwenberg
 • Ingrid Bruin
 • Loek Linders
 • Lea Hendriks
 • Jelle Claessens
 • Bram Stevens

 

Carnavalskrant

Weej as redaksie van de aenige, echte kwaliteitsgazet van ut Piëlreuzeriek wille òs òk gaer efkus vurstelle an òwlie op dit digitale medium.

De kemmissie bestaot uut:

 • Carien Hellegers
 • Carlo Janssen
 • Helga Marcellis
 • Tom Jenniskens

Van aswoensdág tot nòvvember beviende weej òs ien de slaopstand, már as den 11e van den 11e wér is gewist spitse weej òs oeëre en kieke neejsgierig um òs hin um al wat dur laeft ien òs Piëlreuzeland te kunne verslaon.

Binne de kemmissie hebbe weej de volgende taakverdaeling: Marja en Carien zien vur de diepte-interviews. Zeej wieëte de diepste geheime bovve water te kriege. Ed zörgt daorvur dat de belangrieke meense as de Prins en Prinses, Jeugdprins en alle andere VIPS (en eks-VIPS) hun stukskes oppertied schrieve. Mit zien alle zörge weej dur dan vur dat ut ien ut plat vertaald wört, ut liefst alles goed, már òk wel aens fout. Weej prebiere wel konsekwent te blieve. Naodat alles vertaald is, kan Bart án de geng um den krant en lay-out en ut uuterlek te gaeve zóàs gillie al veule jaore van òs gewend zien. Ok ut bewaerke van de veule foto’s duut Bart.

En vaste rubriek de laeste jaore ien de krant is: ‘De Piëlreusvlag op reis’. Weej zien errug blie mit òwlie ienzendinge op carnavalskrant@pielreus.nl. Már ok vur vastelaovesneejs of roddels (plátse weej nie, már zien weej wel neejsgierig naor) kunde naor dit meeladres sture.

De carnavalskrant kunne alle leeje en dikke waek vur de vastelaovend ien de bus verwaachte.

 

APK

Ien 1993 kwame der van verschillende ald-prinse initiatieve um un APK op te richte ien ut Piëlreuzeriek. Ien dizzember 1993 is de oprichting un feit gewèrre. Ieder jaor zörge de ald-prinse der vur dat de aftreejende prins op en ludieke menier afscheid nimt van zien ambt en van de Piëlreuzen en Piëlreuzinnen. Hiernao wert heej opgenome ien de APK. Ieder jaor is dur enne fieëstaovend waor mènnig sterk carnavalsverhaal uut ut verleeje wert verteld (maestal sterker verteld dan wat ut werkelek was). Ók is de APK ánwezig beej ut uutkòmme en de resepsie van de neeje prins.

Kòrtum, de APK van de Piëlreuze is un gezellige, aktieve club Ald-Prinse die der gröts op zien dat ze ien ut verleeje un jaor mit de scepter hebbe meuge zwaaie aover ut Piëlreuzeriek.

Kemmissieleejen:

 • Sjoerd Ewals
 • Jos Geurts

 

AJP & JVK
 • Ferdy Seuren
 • Stef Bovee
 • Tonny Backus
 • Rob Janssen

 

Wagebouw

Wagebouwers:

 • Gerard Sikes
 • Stijn van Soest
 • Ger Jaspers
 • Henry van Neerven
 • Rick van Lier
 • Mark van Neerven
 • Pim de Mulder
 • Mathy van Ass
 • Dirk Jaspers
 • Ruud Keunen
 • Roel Leeyen
 • Mark Stevens
 • Melissa Bouten
 • Nicole Kooijman
 • Thamilia Timmers
 • Bram Willemsen
 • Roy Vollenberg
 • Siem Matijsen
 • Stef van Osch
 • Kevin Swinkels
 • Rik van der Staak
 • David Arts
 • Guus Martens
 • Sanne van Raaij
 • Jens Vergeld
 • Michiel Tielen
 • Sanne Poels

 

ReuzeRees 

Kemmissieleeje:

 • Theo Meulendijks
 • Teun Tonnaer
 • Tom Wilmsen
 • Linda Custers
 • Jolanda Arts
 • Vreni Schutte

 

FUK

Wat is now vastelaovend zonder geluid en schônne verlichting? Dat is hieëlemaol niks. De Kemmissie FUK zörgt d’r vur dat op alle vastelaovesactiviteiten den meziek kan klinke en dat d’n prins letterlijk ien ut spotlicht kan staon. Zoeë zörgt de Kemissie FUK vur ut geluid en de belichting van de liedjesaovend en bonteaovenden . Már òk op ut plein en ien de kaerk stöt ut geluid van dees kemmissie.  Zelfs de Prinsewages wèrre dur de jongens van FUK aonder hande genome. De commissie FUK is aegeluk enne verieënigings-onafhankelijke kemmissie die mit de vastelaovend vollieëdig werd gekonfiskierd dur de Piëlreus.  Dit is nie zo gek às gè naor de samenstelling van de kemmissie kiekt. De kemmissie FUK stöt ut ganse jaor mit raod en draod klaor en bestöt uut:

 • Willy Janssen
 • Roel Linders
 • Willem Claessens
 • Guus de Mulder

Oh jao, de letters FUK staon vur: Facilitair Uutvoerend Kabelwerk.

PS: Hèdde op Aswoensdag niks te doen, dan kunde mit ôs komme opruume en kabels poetse ien de Smelehof.

 

Carnaval op schól

Al enkele jaore organisiert de Piëlreus ien samewerking mit de basisschól diverse aktiviteite ien de klas as vurbereiding op de vastelaovend. Zoeë kriege alle kiender van de basisschól de kans mier te wieëte te komme aover carnaval.

Binne de verschillende liergroepe wörre dan verschillende activiteite angebooje. Langs de diverse knutselactiviteite ien alle groepe, zulle de Prins en Prinses en bezuuk brenge án groep 3 en kumt enne echte Piëlreus ien groep 5 vertelle aover ut ontstaon van de Piëlreus en wurrum weej Piëlreuze hiete. Groep 7 brengt en bezuuk án ôs wagebouwloeëds um zelluf òk te gaon wagebouwe en groep 8 kriegt enne workshop schmienke en zal vreejdags vur de carnaval ut gelierde uutvoere beej de kiender van de groepe 1 en 2. Tot slot às uutsmieter gaon de kiender ien enne reuzeoptocht vanaf de schól carnaval viere ien de Smelehof!

Wilde gillie òk zien hoe goed ze beej St. Oda carnaval kunne viere? Kom dan vreejdags vur de carnaval um 11.30 uur kieke naor dun optocht.

 

Comité Jeugdcarnaval

klik hier

 

Optochtkemmissie
 • Jac Scheepens
 • Hay van de Ven
 • Rob Janssen
 • Servé Keijsers
 • Jan Ewals
 • Hans Wilmsen
 • Patrick Marcellis

 

Jury optocht
 • Henk Stevens
 • Kees de Weert
 • Pieter Thielen
 • Wilma de Rhoter
 • Toine Thielen
 • Toon Dinghs
 • Gerda van Stelten
 • Frans van Soest
 • Karin Sikes
 • Jeroen Tonnaer
 • Gerwin van de Munckhof

 

Optochtkemmissie Venray
 • Stijn van Soest

 

Website/Socialmedia
 • Erwin Janssen 

 

Radio Piëlreus
 • Erwin Janssen
 • Bart Arts
 • Guus de Mulder
 • Jelle Claessens
 • Lex van Els
 • Mark Romme
 • Stef Koonings
 • Willem Claessens
 • Willy Janssen

 

Vastelaovesviering-Kemmissie:
 • Martijn Claessens
 • Henk Deters
 • Rob Janssen

 

COMBO:
 • Jesper Spreeuwenberg
 • Stan Baetsen
 • Loek Linders
 • Paul Jacobs
 
Vastelaovesviering-COMBO:
 • Bram Stevens
 • Vera Lemmens
 • Isa Linders
 • Rob Janssen
 • Sohie Deters

 

Hoffotograaf
 • Stijn van Soest

 

Medailles
 • Styn Claessens

 

Klier Raod en Bestuur
 • Jeffrey Versteegen
 • Sharon Versteegen

 

Persvurlichter
 • Martijn Claessens

 

Bitterbal
 • Styn Claessens