Mak kennis mit os verieëneging,
os bestuur, road van ellef en kemmissies

Bestuur

 • Jos Geurts                Vurzitter                        Marisca Geurts
 • Martijn Claessens   Vorst                              Kris Claessens
 • Rob Janssen             Penningmeester          Suzanne Janssen
 • Inge Pouwels            Secretaris                     Robin Pouwels
 • Marieke Bexkens     Bestuurslid                   Roy Bexkens
 • Patrick Marcellis      Bestuurslid                   Conny Marcellis
 • Peter Potten             Bestuurslid                   Fiona Laenen
 • Stan Bouten              Bestuurslid                  Katja Vullings  
 • Erwin Janssen           Prins 2020
 • Mark Swinkels          Adjudant 2020
 • Jelle Claessens          Adjudant 2020

Road van Elluf

 • Koen Peeters                Daniëlle Drost
 • Sjoerd Ewals                
 • Dirk Jaspers                   Lianne Jaspers
 • Willem Claessens         Inge Claessens
 • Rob van Dijck                Rian van Dijck
 • Theo Meulendijks         Miranda Winter
 • Bart Alders                     Nicole Jenneskens
 • Robin Pouwels               Inge Pouwels
 • Gerard Sikes                   Karin Sikes
 • Tom Wilmsen                 Monique van der Cruijsen
 • Danny Geerets               Christy Coumans
 • Kevin van Meijel             Anne Hellegers
 • Ruud Bouwman             Sanne Vollenberg
 • Ruud van Osch               Linda Peeters
 • Mark Swinkels (Nar)       Nikki Bouweriks
 • Styn Claessens                Anke Houben
 • Jeroen Jacobs                  Daniek Lucassen

Ere leeje

 • Toon Fleurkens (Ieërevurzitter)
 • Vé Keijsers (Ieërevurzitter)
 • Lei Potten (Ieërevorst)
 • John Claessens
 • Willie Koonings
 • Peter Knapen
 • Henk Stevens
 • Geert van Dijck

Kemmissies

BOL

BOL stöt vur Bonte-aovend, Oudere-aovend en Liedjes-aovend.Sinds enkele jaore huurt de liedjesaovend nie mer onder de vlag van BOL, mar het ut en aege kemissie. Der zien nog wel enkele persoeëne die ien allebej de kemissies zitting hebbe (geluid en belichting).

De kemissie BOL stimuliert, ondersteunt en begeleidt artiesten uut Ysselsteyn, van onder de 16 tot 80 plus, mit as doel um same prachtige zittingsaovende te kunne presentiere. Dat dat de juuste weg is getuugt de vier uutverkochte bonte aovende en enne bomvolle aldereaovend. De kemissie begint aend augustus mit de vurbereiding. Dan werre de artiesten van ut vurrig jaor uutgenuuëdigt en ok meense die intresse hebbe um mit te doen. Ideeje werre besproke en dan bliekt dat veul creatieve meense bij elkaar same tot iets mojs kunne komme. Dat is ok ut staerke punt. Soms wert der ok nog gewerkt ien en klender setting beej iemand thuus. Verder hebbe we dan nog vier of vief zò’n samekomste, wornao begin jannewari de Tray-Out is. Dat is vur de artiesten en ijkpunt. Dan wert der ok gekeke nor grime, geluid en belichting en evt. andere attribute. De artiesten hebbe dan nog 14 daag den tied um hun stukske beej te schave en te perfectionieren. Twieë daag vur de urste aovend is nog de generale repetitie. Nao de zittingsaovende hebbe we, vrij snel dornao, en evaluatie. Um de uutkomst dan wer mit te neme nor ut volgende jaor.

Verder is vanuut de kemissie, vur ut urst ien 2010-2011, gestart mit enne buutcursus den ok goed bezocht wert (ok dur meense van òs zusterverieëneginge) en de resultate al duudeluk zichtbaar zien. De Kemissie bestöt uut:

 • Henk Stevens
 • Wim Lemmens
 • Ton Marcellis
 • Willy Janssen
 • Willem Claessens
 • Servé Keijsers
 • Suzanne Janssen
 • Henk van de Weijer
 • Leon Houwen
 • Geert Vollenberg
De Liedjesaovend

De liedjesaovend wert elk jaor georganisierd dur fanatieke kemmissie-leeje. Vur de kómmend(e) jaor(e) zien dat de volgende persoeëne:

 • Willem Claesens
 • Sandra Claessens
 • Guus de Mulder
 • Willy Janssen
 • Erwin Janssen 

Elk jaor wér onmisbaar mit de carnaval….. MEZIEK! Vandaor dat weej jaorlijks de Liedjesaovend organisiere. Op den Liedjesaovend brenge en antal artieste (gemiddeld 8 per jaor) en liedje same mit ut Liedjes Orkest “Wa Moj Wòh” en de winnaar is dat jaor ut carnavalsliedje van Reuzesteyn. Daornaeves ontvangt de winnaar de Wiet van der Hoff wisseltrofee, dizze trofee stöt altied ien ut café van de Smelehof mit de winnaars daor op vermeld. De artieste meuge allemól minimaal ieëne kieër optreeje op de 4 Bonte Aovende, georganisierd dur de kemmissie BOL. Weej beginne elk jaor al ien april/mei mit de urste oproep ien ut kraentje um wér aens te gaon daenke an un liedje vur ut neeje carnavalsseizoen. Zoeë ongevaer halluf juli motte de melodiëe binne zien en kan de arrangeur (note-uutschriever) an de geng.

Ien september göt ut orkest dan repetiere waornao diverse kieëre mit de artieste geoefend wört. Half november is dan de cd-opname en aerges tusse halluf november en eind december den Liedjesaovend. Op den Liedjesaovend hedde enne winnaar van de vakjury en enne winnaar van de peblieksjury. Degene mit ut beste opgetelde resultaat van de Vakjury en Peblieksjury wint de Wiet van der Hoff wisseltrofee.

Ut orkest, mit de naam “Wa Moj Wòh” bestöt dit jaor uut:

 • Sandra Claessens toetsen
 • Jaap Fleurkens gitaar
 • Guus de Mulder drums
 • Stan Baetsen trombone
 • Jesper Spreeuwenberg trompet
 • Ingrid Bruin gitaar
 • Loek Linders trompet
 • Lea Hendriks tenor saxofoon
 • Jelle Claessens percussie
Carnavalskrant

Weej as redaksie van de aenige, echte kwaliteitsgazet van ut Piëlreuzeriek wille òs ok gaer efkus vurstelle an òwlie op dit digitale medium.

De kemissie bestöt uut:

 • Carien Hellegers
 • Ed Verschuuren
 • Carlo Janssen
 • Helga Marcellis

Van aswoensdág tot nòvvember beviende weej òs ien de slaopstand, már as den 11evan den 11e wér is gewist spitse weej òs oeëre en kieke neejsgierig um òs hin um al wat dur laeft ien òs Piëlreuzeland te kunne verslaon.

Binne de kemissie hebbe weej de volgende taakverdaeling: Marja en Carien zien vur de diepte-interviews. Zeej wieëte de diepste geheime bovve water te kriege. Ed zörgt daorvur dat de belangrieke meense as de Prins en Prinses, Jeugdprins en alle andere VIPS (en eks-VIPS) hun stukskes op tied schrieve. Mit zien alle zörge weej dur dan vur dat ut ien ut plat vertaald wört, ut liefst alles goed, már ok wel aens fout. Weej prebiere wel konsekwent te blieve. Naodat alles vertaald is, kan Bart an de geng um den krant en lay-out en ut uuterlek te gaeve zóàs gillie al veule jaore van òs gewend zien. Ok ut bewaerke van de veule foto’s duut Bart.

En vaste rubriek de laeste jaore ien de krant is: ‘De Piëlreusvlag op reis’. Weej zien errug blie mit òwlie ienzendinge op carnavalskrant@pielreus.nl. Már ok vur vastelaovesneejs of roddels (plátse weej nie, már zien weej wel neejsgierig naor) kunde naor dit meeladres sture.

De carnavalskrant kunne alle leeje en dikke waek vur de vastelaovend ien de bus verwaachte.

 

APK

Ien 1993 kwame der van verschillende ald-prinse initiatieve um een APK òp te richte ien ut Piëlreuzeriek. Ien december 1993 is de òprichting een feit gewörre.Ieder jaor zörge de ald-prinse der vur dat de àftreejende prins op en ludieke menier afscheid nimt van zien ambt en van de Piëlreuze en Piëlreuzinne. Hiernao wört heej opgenome ien de APK. Ieder jaor is dur enne fieëstaovend waor mènnig sterk carnavalsverhaal uut ut verleeje wört verteld (maestal sterker verteld dan wat ut werkelek was). Ok is de APK anwezig beej ut uutkòmme en de recepsie van de neeje prins.

Kòrtum, de APK van de Piëlreuze is en gezellige, aktieve club Ald-Prinse die der gröts op zien dat ze ien ut verleeje en jaor mit de scepter hebbe meuge zwaaie ovver ut Piëlreuzeriek.

Kemmissieleejen:

 • Sjoerd Ewals
 • Bart Alders
Wagebouw

Wagebouwers:

 • Gerard Sikes
 • Jhonny Peeters
 • Stijn van Soest
 • Roel Claessens
 • Ger Jaspers
 • Henry van Neerven
 • Rick van Lier
 • Mark van Neerven
 • Geert Vollenberg
 • Mathy van Ass
 • Dirk Jaspers
 • Ruud Keunen
 • Koen Rops
 • Mark Stevens
 • Melissa Bouten
 • Nicole Kooijman
 • Thamilia Timmers
ReuzeRees 

Kemmissieleeje:

 • Daisy Mennen
 • Theo Meulendijks
 • Mieke Peeters
 • Teun Tonnaer
 • Tom Wilmsen
 • Fiona Lanen
FUK

Wat is now vastelaovend zonder geluid en schonne verlichting? Dat is hieëlemaol niks. De Kemissie FUK zörgt d’r vur dat op alle vastelaovesactiviteiten den meziek kan klinke en dat d’n prins letterlijk ien ut spotlicht kan staon. Zoeë zörgt de Kemissie FUK vur ut geluid en de belichting van de liedjesaovend en bonte aovenden . Mar ok op ut plein en ien de kaerk stöt ut geluid van dees kemissie.  Zelfs de Prinsewages werre dur de jongens van FUK onder hande genome. De commissie FUK is aegenlijk enne verieënigings-onafhankelijke kemissie die mit de vastelaovend vollieëdig werd gekonfiskierd dur de Piëlreus.  Dit is nie zo gek as ge naor de samenstelling van de kemissie kiekt. De kemissie FUK stöt ut ganse jaor mit raod en draod klaor en bestöt uut:

 • Willy Janssen
 • Roel Linders
 • Willem Claessens
 • Guus de Mulder
 • Joep Stevens

Oh jao, de letters FUK staon vur: Facilitair Uutvoerend Kabelwerk.

PS: Hedde op Aswoensdag niks te doen, dan kunde mit us komme opruume en kabels poetse ien de Smelehof.

Carnaval op schól

Al enkele jaore organisiert de Piëlreus ien samewerking mit de basisschól diverse aktiviteite ien de klas as vurbereiding op de vastelaovend. Zoeë kriege alle kiender van de basisschól de kans mier te wieëte te komme aover carnaval.

Binne de verschillende liergroepe wörre dan verschillende activiteite angebooje. Langs de diverse knutselactiviteite ien alle groepe, zulle de Prins en Prinses en bezuuk brenge an groep 3 en kumt enne echte Piëlreus ien groep 5 vertelle aover ut ontstaon van de Piëlreus en wurrum weej Piëlreuze hiete. Groep 7 brengt en bezuuk an os wagebouwloeëds um zelluf ok te gaon wagebouwe en groep 8 kriegt enne workshop schmienke en zal vreejdags vur de carnaval ut gelierde uutvoere beej de kiender van de groepe 1 en 2. Tot slot as uutsmieter gaon de kiender ien enne reuzeoptocht vanaf de schól carnaval viere ien de Smelehof!

Wilde gillie ok zien hoe goed ze beej St. Oda carnaval kunne viere? Kom dan vreejdags vur de carnaval um 11.30 uur kieke naor dun optocht.

Comité Jeugdcarnaval

klik hier

Optochtcommissie
 • Vé Keijsers
 • Jac Scheepens
 • Hay van de Ven
 • Maarten Teunissen
 • Jan Ewals
 • Rob Janssen
 • Servé Keijsers
Website
 • Erwin Janssen 
 • Pim Koonings
Mis Kemmissie:
 • Pastoor Boon
 • Jos Geurts
 • Martijn Claessens
 • Inge Pouwels
Mis Combo
 • Desiree Jacobs
 • Peter-Paul Koonings
 • Bram Stevens
 • Suzan Spreeuwenberg
 • Rob Janssen