Ut is vurbeej

❤️💛💚 Ut is vurbeej ❤️💛💚
Vastelaovend 2024 is gedaon. Weej, as CV de Piëlreus, hebbe ontzettend meuge geniete van de dingen die vurbeej kwamen tiejes dit geweldige dörpsfieëst. Mar nie allieën weej, ok ozze hoofdrolspeulers: Prins Fer, Prinses Nancy, Reuzekluutdrager Wim, Jeugdprins Finn, Jeugdprinses Sil en Jeugdvorst Jules mit hun jeugdraod, hebben hieël veul plezier belaefd an dizze carnaval. Names hun wille weej iederieën bedanke den un beejdrage het geleverd, op wat vur en menier dan ok. Ovveral waor zeej waren, was ut laevendig en vuulde zeej zich thuus, dur dat gillie ok anwezig wart. Sjapeau hiervur !!!
 
❤️💛💚 Klaenste Piëlreuske ❤️💛💚
Dit jaor is ut klaenste Pielreuske Vic van ex raodslid Ruud mit zien Linda. Linda en Ruud han de ier ut rompertje uut hande van prins Fer te kriege mit de tekst “Klaenste Piëlreuske 2024”.
 
❤️💛💚 Aftrap vastelaovend ien Reuzesteyn ❤️💛💚
Op zaoterdag trapte weej de vastelaovend offisieel af mit de goed bezochte vastelaovesviering ien de kerk. Mit vurganger Henk Deters en Deken Smeets was der op un moj manier ruumte um effkes stil te staon vurdat weej os onder kosse dompele ien ut fieëstgedruis.
Vervolgens was ut erg gezellig ien de Smelehof op de resepsie van Prins Fer en Prinses Nancy. Mit un bomvol programma mit artieste uut gemaente Rooj en un fantastisch optreeje van Richtig Spiet was ut un geweldige zaoterdagaovend.
 
❤️💛💚ReuzeRees❤️💛💚
Op carnavalszondag han weej un geslaagde edisie van de ReuzeRees. Mit dank an de ReuzeRees kemmissie kunne weej terugkieke op un geslaagde middag beej Roelanzia. Hiel veul kiender din enthousiast mit en doarna fieëste op het Reuzebal mit jong en ald! Saoves ien de Jera was ut, net als de andere daag, gezellig mit jong en minder jong carnaval vieren!
 
❤️💛💚 Reuzenoptocht❤️💛💚
Maondag ien Rooj han weej un hartstikke schonne optocht. Uut ut Piëlreuzeriek ware der wer prachtig uutgedoste dieëlnemers en wagens. En ok wer de nuuëdige pries wiere der gewonne. De maondag wier afgeslote beej Roelanzia waor ut tot laat gezellig was.
En gisteren was dan toch wel un fantastisch aend van dit festival. Wat en afsluuting mit zónne optocht. En groeët compliment naor iederieën, prachtig hoe weej samen die optocht kleure! Ut gevolg was un prachtig fieëst ien de Smelehof, mit ontzettend veul uutzinnige Piëlreuzen en Piëlreuzinnen. Bjorn en Mieke en DJ Guus & Lex zurgde vur un fantastisch slotstuk van dizze vastelaovend.
An ut aend van alwer en dampend fieëst was ut tied vur de afsluuting. Mit de hoofdrolspeulers op ut podium wier onder muzikale begeleiding van Kim de vastelaovend afgeslote en was der wer en prachtig boek wat dichtgeslage kós werre.
 
Vastelaovend 2024: Piëlreuze en Piëlreuzinnen, gillie hed owlie hielemol laoten gaon en hebbe dur same un prachtig fieëst van gemakt!!!
 
Weej danken òwlie vur ut welslagen van dizze vastelaovend 2024. De kommende maonde gaon weej ien de “winterslaop” en dan kunne weej vanaf novvember 2024 wer un neej carnavalsseizoen mit owlie gaon belaeve!
 
Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes, behald ut besef dat ut nie allemaol vanzelluf ging, en dat weej ut nie allieën hebben gedaon. Mede dankzij owlie hebben weej ien os Reuzesteyn enne fantastische vastelaovend kunne belaeve!
 
Vastelaovend make en viere weej same!
 
CV. De Piëlreus