Ut Comité Jeugdcarnaval

(Dur ôs-aege afgekort às Ut Comité)

Weej zien aegeluk en opleidingsinstituut, már ès weej ôs-aege zoeë zun noeme dan kwaam der gennen hond op de oproep in ut YNB af. Weej gaeve enne snelcursus “Carnaval viere ien ut Piëlreuzeriek” en den duurt ieën seizoen. Weej zette ieder jaor en oproep ien ut kraentje en stelle dan, uut de meense die daor op afkomme, en groep jonge Piëlreuze samen, genoemd “De Jeugdraod”. Die “Raod” bestöt uut enne Jeugdvorst, -nar, -raod, -garde en natuurlijk enne Jeugdprins (en -Prinses is der nog nie gewist, már wie wét?). Mit dees groep gaon weej en gans seizoen durmake. Van Prout to bi Foud en de flesseactie, afscheidsBBQ van de alde Jeugdraod en liedjesaovend, Prinsebal en ut Jeugdprinsebal, Jeugd Bonte Middag en zelluf schrieve en oefene vur ut stukske op de vier Bonteaovende, SVY-carnavalsmiddag en Piëlpubersaovend, Reuzekluutresepsie en ôs-aege Jeugdprinseresepsie, wage-ienzaegening en donderdagaovendgroep ien de Jera, de carnavalsmis mit ansluutend de opening en Prinseresepsie en dan de drie dolle daag, weej slaepe ze aoveràl mit naortoe. Nao ieder seizoen levere weej en gruupke Piëlreuze af, die afgestudieërd zien ien ut Carnavale zoeë-às weej dat ien Ysselsteyn gaer doen. Dat ze van kiendsaf al mit de elders mit zien wiste fieëstviere is een geweldig goeje vuropleiding.

Òs thuushonk en opslagpláts, vur al os klier en andere zake, is ien de Jera. De Jera stöt aegeluk vur JEugd RAod ’70 en is dus van vroeger uut al nauw verweve mit de Jeugdcarnaval. Hier kunne weej ôs carnavalspekske aantrekke en `s aoves òk wér weghange. Hier oefene weej vur den bonteaovend en kunne we beej-en komme vurdat we às groep wér aerges naortoe meuge. En ut belangriekste: hier viere weej mit veul jeugd en aldere jeugd en geweldig vastelaovesseizoen, op de bals en mit de drie dolle daag.

Ut Comité prebiert dit gehieël te begeleide en der òk zelluf veul schik án te belaeve (nie onbelangriek!). Dit Comité bestöt op dit moment uut (ien volgorde van aantal dienstjaore):

  • Peter-Paul Koonings
  • Mark Romme
  • Willem Koonings
  • Rob Vriens
  • Carlo Janssen
  • Mark Leeyen