4 daage fieëst: donderdág 24 jannewarie tot en mit zòndág 27 jannewarie 2019.

Kòmmend vastelaovesseizoen viert C.V. De Piëlreus ut 6 x 11 jaorig jubeleejum. 66 Jaor geleeje wier òs verieëneging òpgericht, en dat betaekend dit jaor un hieël schón vastelaovesjubeleejum. Dit gaon weej groeëts viere tiejus ut jubeleejumweekend ien jannewarie 2019.

De zòmmer stöt vur de deur en dan liekt de vastelaovend nog un hieële tied weg. Niks is minder waor want oondertusse zien de vurberejjinge al ien volle gang. Der is un schón programma òpgesteld vur jong en ald. Dit alles wört gehalde van donderdág 24 tot en mit zòndág 27 jannewarie ien de fieëstlokasie beej de hal van Rovadi. Ut duurt nog efkus, már noteer ut alvast ien òw agenda. Ut beloeëfd un hieël gezellig weekend te werre.

Donderdag 24 jannewarie: Donderdagaovendgroep (groep 6-7-8) Jera

Weej beginne òp donderdágaovend 24 jannewarie waor weej de Donderdágaovendgroep van de Jera uutnueëdige òp òs fieëstlokasie. Same mit de Jera zulle weej hier un schón carnavalsbal organisiere vur de kiender van groep 6, 7 en 8. Same carnaval viere mit de hoeëfdrolspeulers van de kòmmende vastelaovend.

Vreejdag 25 jannewarie: Alderemiddag

Op vreejdágmiddag 25 jannewarie halde weej un spesjiale alderemiddag. Ien de spesjiaal iengerichte loeëds neme Henk Deters, Tonny Wijnands, Helga Cornelissen en Bert Janssen de ánwezige mit ien un verrassend spektakel mit meziek en humor.

Vreejdag 25 jannewarie: Hilarische Kienaovend

Op vreejdágaovend tovere weej òs fieëstpaviljoen um tot un groeëte kienhal vur òs aovend-programma: de hilarische kienaovend. Un hilarisch en spetterend programma waor gillie kiene ien un neej jeske kunt ervare. Mit ludieke akts, sketches van verschillende gastoptreejes en verrassende elemente wört òwlie un aovend vol humor en spektakel vurgeschoteld. De aovend wört afgeslote mit un afterparty waor Bjorn & Mieke, Pruuf Mar en DJ Guus en DJ Lex ut fieëstpaviljoen òp de kop zette.

Zaoterdag 26 jannewarie: Basisschól bal

Zaoterdágmiddag 26 jannewarie organisiere weej un carnavalsbal vur alle kiender van de basisschól. Same mit de hoeëfdrolspeulers carnaval viere, hosse, polonaises loeëpe en geniete van Pruuf Mar, DJ Guus en DJ Lex.

Zaoterdag 26 jannewarie: Baby Blue

Op zaoterdágaovend betreejt Baby Blue ut podium vur un knallende fieëstaovend! Baby Blue bestöt uut vief jonge kéls van wie beej elk òptreeje ur energie en enthouisasme aoverslöt òp ut pebliek. Vanaf de urste minuut werre de toeschowwers gerákt dur de ánstaekeleke meziek en stöt de hieële zaal òp ziene kop. Baby Blue stönt ieërder al òp oonder andere Paaspop, Festyland en de Zwarte Cross en timmere ok kòmmend festivalseizoen hard an de weg. Un òptreeje van Baby Blue is vur jong en ald un onvergaeteleke en unieke ervaring!

Zondag 27 jannewarie: Resepsie mit Sjanté

Op zòndágmiddag 27 jannewarie sluute weej òs jubeleejumweekend af mit un resepsie en un fieëst same mit Sjanté waor weej iederieën van harte vur uutnueëdige.

De kòmmende maonde gaon weej dur mit de vurberejjinge vur dit jubeleejumweekend. Vier daag fieëst vur jong en ald um same de vastelaovend en òs jubeleejum te viere. Via òs website, YNB en Facebook halde weej òwlie òp de högt van de diverse ontwikkelinge.