Ut is veurbeej

❤️💛💚 𝗨𝘁 𝗶𝘀 𝘃𝗲𝘂𝗿𝗯𝗲𝗲𝗷 ❤️💛💚
Vastelaovend 2023 is gedaon. Weej, as CV de Piëlreus, hebbe ontzettend meuge geniete van de dingen die vurbeej kwamen tiejes dit geweldige dörpsfieëst. Mar nie allieën weej, ok ozze hoofdrolspeulers: Prins Bart, Prinses Kim, Reuzekluutdrager Jan, Jeugdprins Nick, Jeugdprinses Puck en Jeugdvorst Tim mit hun jeugdraod, hebben hieël veul plezier belaefd an dizze carnaval. Names hun wille weej iederieën bedanke den un beejdrage het geleverd, op wat vur en menier dan ok. Ovveral waor zeej waren, was ut laevendig en vuulde zeej zich thuus, dur dat gillie ok anwezig wart. Sjapeau hiervur !!!
 
❤️💛💚 Aftrap vastelaovend ien Reuzesteyn ❤️💛💚
Op zaoterdag trapte weej de vastelaovend offisieel af mit de goed bezochte vastelaovesviering ien de kerk. Mit vurganger Henk Deters en Deken Smeets was der op un moj manier ruumte um effkes stil te staon vurdat weej os onder kosse dompele ien ut fieëstgedruis.
Vervolgens was ut erg gezellig ien de Smelehof op de resepsie van Prins Bart en Prinses Kim. Mit Sjanté en Loss vloog ut dak der af.
 
❤️💛💚 ReuzeRees❤️💛💚
Op carnavalszondag was ut urst tied vur ut Kriemelbal. Op un goed bezocht kriemelbal vierde weej vastelaoevend mit os klaenste Piëlreuskes. Vervolgens han weej un geslaagde edisie van de ReuzeRees. Mit dank an de ReuzeRees kemmissie kunne weej terugkieke op un geslaagde middag beej Roelanzia. Hiel veul kiender din enthousiast mit en doarna fieëste op het Reuzebal mit jong en ald! Mit un optreeje van Maik en Kyra wier de middag afgesloten.
 
Saoves genoten weej van de Ysselsteynse aovend beej de Jera. Same mit Jeugdprinses Puck, Jeugdprins Nick, Jeugdvorst Tim en de hiele jeugdraod hebbe we daor un schon fieëstje gevierd. De jeugraod hed zich alle daag goed vermakt ien de Jera waor ut elke aovend un dik feest was!
 
❤️💛💚 Reuzenoptocht ❤️💛💚
Maondag ien Rooj han weej un hartstikke schonne optocht. Uut ut Piëlreuzeriek ware der wer prachtig uutgedoste dieëlnemers en wagens. En ok wer de nuuëdige pries wiere der gewonne, mit als kers op de taart de 2e pries beej de jeugdprinsewages en de 2e pries beej de Prinsewages! Weej zien gröts op os wagebouwers die der wer vur gezurgd hebbe dat weej fantastisch schon vur de dag kosse komme ien Rooj! Mar ok op al die dieëlnemers uut Reuzesteyn die de optocht ien Rooj mit gekleurd hebbe.
 
De maondag wier afgeslote beej Roelanzia waor ut tot laat gezellig was. Mit DJ Izzy en Fiorenza op ut podium was ut opneejd un geslaagde aovend.
 
En afgeloeëpe dinsdag was dan toch wel un fantastisch aend van dit festival. Wat en afsluuting mit zónne optocht. De optocht was van un groeët niveau en mit mier dan 330 dielnemers goed gevuld. En groeët compliment naor iederieën, prachtig hoe weej samen die optocht kleure! Ut gevolg was en prachtig fieëst ien de Smelehof, mit ontzettend veul uutzinnige Piëlreuzen en Piëlreuzinnen. Mit Hoondervel al vroeg op ut podium wier ut latste feestje afgetrapt, same mit DJ Guus en Lex en Pruuf Mar was ut un aovend um nie snel te vergaete.
 
An ut aend van alwer en dampend fieëst was ut tied vur de afsluuting. Mit de hoofdrolspeulers op ut podium was der wer en prachtig boek wat dichtgeslage kós werre. Same mit Vera, Sophie en Isa wier de vastelaovend dan ok muzikaal afgesloten.
 
Vastelaovend 2023: Piëlreuze en Piëlreuzinnen, gillie hed owlie hielemol laoten gaon en hebbe dur same un prachtig fieëst van gemakt!!!
 
Weej danken òwlie vur ut welslagen van dizze vastelaovend 2023. De kommende maonde gaon weej ien de “winterslaop” en dan kunne weej vanaf novvember 2023 wer un neej carnavalsseizoen mit owlie gaon belaeve!
 
Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes, behald ut besef dat ut nie allemaol vanzelluf ging, en dat weej ut nie allieën hebben gedaon. Mede dankzij owlie hebben weej ien os Reuzesteyn enne fantastische vastelaovend kunnen belaeve! Vastelaovend make en vieren weej same!
 
CV. De Piëlreus
 
❤️💛💚