Ut gut beginne!

UT GUT BEGINNE

Ut is aendelijk zowiet: vastelaovend 2023! Nao alle vurbals te hebben gehad, göt de carnaval nou echt beginne. De dikke kers op un alderwets gezellig vastelaovesjaor! Onderstaond ut programma waor geej òs tege zut komme.

 

VREEJDAG 17-2:

Schólcarnaval

De schólcarnaval is ok dit jaor wer van de parteej. Den optocht van al die enthousiaste kiender, vanaf schól nor de Smelehof, begint um 10.15 uur !!

Ziekebezuuk

Zoë vlak vur de vastelaovend gaon Prins Bart en Prinses Kim op ziekenbezuuk. Kende iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriege van ozze prins en prinses, dan kunde dit durgaeve beej Vurzitter Jos Geurts tel. 06 38913471.

 

ZAOTERDAG 18-2

Vastelaovesviering

Un viering aover ozze Vastelaovend, ut laeve, bezinning & verbiending. Un moment um effkes stil te staon. Vurgegaon dur Henk Deters en mit live meziek van os Vastelaoves Combo en dat alles ien os eage dialect. Belaef ut mit os mit! De viering start um 19.00 uur ien de Sint Oda Kerk.

Sleutelaoverdracht & Resepsie Prins Bart III en Prinses Kim

Nao de vastelaovesviering zal de sleutelaoverdracht plats viende ien de Smelehof. Ansluutend is ut tied vur de resepsie van Prins Bart III en Prinses Kim. Wilde ut prinselijk paar iets vurdragen, nim dan efkes kontakt op mit sirremoniemaester Tom Wilmsen, 06-38918731 of tjfwilmsen@gmail.com

Ansluutend is ut fieëst mit Sjanté en kumpt Loss nog un gezellig optreeje verzurge!

 

ZONDAG 19-2

Kriemelbal

Vanaf 10.33 uur is ut tied vur ut kriemelbal vur al os allerklaenste Piëlreuskes en Piëlreuzinnekes beej Roelanzia!

Huldiging Pruuf Mar

De fantastische LVK ovverwinning van Pruuf Mar wille weej nie onopgemerkt vurbeej laote gaon.

Weej neudige owlie allemol uut um anwezig te zien beej de huldiging van Stef en Tamara Koonings. Weej hope Stef en Tamara ien un bomvolle Smelehof um 12.30 uur mit un iërehaag te meuge binne halen. Ansluutend an de huldiging is der kort de gelegenheid um Stef en Tamara te filisitiere mit dees ongekende pristasie.

Gezien de beperkte tied zien der mar un beperkt antal meugelijkhede kort iets vur te drage. Mochte hier geinteresierd ien zien of vraoge ovver hebben dan kunde contact opneme mit ozze Vurzitter Jos Geurts (0638913471).

Ansluutend an dees huldiging verplatse weej os rond de klok van 14.00 uur naor ut plein vur de start van de ReuzeRees.

ReuzeRees – Bed edisie

Dit jaor is ut tied vur de BED-edisie. Ien dizze edisie kunde strieje um de snelste tied ien un spectaculair voertuug. Un activiteit vur jong en ald mit ansluutend Reuzebal ien Roelanzia.

Ysselsteynse Aovend

De jeugd viert de vastelaovend vier daag lang ien de Jera en op zondagaovend make weej gaer un bezuukske an de Ysselsteynse aovend!

 

MAONDAG 20-2

Optocht Rooj en Reuzebal Roelanzia

Op maondag 20 fibberwarie zulle weej wer mit verschillende Piëlreuzen en Reuzinnen naor Venroj trekken um daor mit te doen an, of te geniete van de groeëte optocht van Rooj.

Ansluutend is ut Reuzebal ien Ysselsteyn beej Roelanzia!

 

DINSDAG 21-2

Reuzeoptocht en Reuzebal Smelehof

Op carnavalsdinsdag is ut tradisioniel tied vur os aege kleurrieke Reuzeoptocht.  Opgaeve is meugelijk via os website. Of zie ut formulier verderop dit YNB.
Doet es gek en doet lekker mit, laot ow creativiteit de vreeje loeëp en gaef ow op. Eenling, paren, kleine of grote groepen of mit enne wage, ut makt allemol nie uut. Trommel ow kamereuj, buurt of verieniging op en trek mit dur de straote van Reuzesteyn!

De Reuzeoptocht vertrekt um 13.33 uur!

We gaon de vastelaovend vervolgens te gek afsluute ien Reuzesteyn. Ansluutend an de Reuzeoptocht is de Smelehof geopend vur ut ReuzeBal! Weej starte um stipt 18.00 uur mit de priesuutrieking van ozze optocht.

Um 20.00 uur knallen de mannen van Hoondervel ut dak van de Smelehof. DJ Guus en Lex maken der vervolges un alderwets gezellig feestje van en wat zien weej gröts dat weej de vastelaovend van 2023 af gaon sluute mit Pruuf Mar op de buhne. Un dinsdag aovend mit top artieste uut en van buute os aege Reuzesteyn!

 

ASWOENSDAG 22-2

Assekruuske

Weej kunnen dan gaon naogenieten van Carnaval 2023. En un assekruuske huurt daor dan netuurlijk ok beej, um 19.00 ien de kerk.

 

EN VERDER IEN UT PIËLREUZERIEK:

Piëlreus Vlaggen

Het is moj um te zien, dat wej al veul Piëlreusvlagge an den gevel zien hange, en dat er links er rechts al flink versiert is, dat geft echt kleur an us durp. Hedde nog gen Piëlreuzen vlag, dan zie die nog kriege vur € 22,00 beej Vitelia ien de winkel.

De Piëlreus Reejt Dur

Kiek op os socials vur mier ienfo ovver busvervoer van en naor Rooj op zaoterdag, zondag en maondag mit de vastelaovend.

Klaenste Piëlreuske

Alwer vur den 11e kier zun den Prins en Prinses ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke gaon verwelkomme. Bel urst naor ozze Vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót!!

 

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes,

Weej hopen òwlie duk te meuge begroeten tiejes de bovvenstaonde activiteiten en wensen ieder enne schónne carnaval toe.

 

BELANGRIEKE IENFO OPTOCHT:

Route: Kerkweg, Lovinckplein, v. Beurdenweg, Litsenbergweg, Pater Tulpstraat, Puttenweg, Pioniersstraat, Moerslag, Grauwveen, Timmermannsweg, Lovinckplein, ontbinding op het Lovinckplein.

De grote praalwagens en prinsewagens zulle de gehele route reejen.
Opstellen: Kerkweg en Peter Janssenweg.

An de bewoners van de optochtroute 2023: Zoas ow reeds bekend zal zien trekt de carnavalsoptocht an ow woning veurbeej. Weej willen ow medewerking vraoge um een en ander zo goed en veilig mogelijk te laoten verloepen.

  • Bewoners van de optochtroute, parkier a.u.b. gen auto’s op de straot van de route, ok nie van familieleden of gasten, wies ow buure of andere fout-parkierders hier aub ok op! Same zurge weej vur un durgang en veilige Reuzeoptocht!

De straote werre vanaf 12.00 uur afgezet vur alle verkier. Afsluuting van de midden Pieëlweg vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur. Vur de Ringweg, Ysselsteynseweg, alsmede de Steegse Pieëlweg en de Rouwkoelenweg geldt carnavalsdinsdag een algehieël stop- en parkieerverbod alsmede un eenrichtings-verkeer als umleidingsroute. Dit werd duudelijk angegaeven dur verkieersborden.