YNB Piëlreus 9 februari

HULDIGING PRUUF MAR, WINST LVK

Afgeloepe vreejdag hebbe Stef en Tamara Koonings ut LVK ien Rooj gewonne. Dees ongeleuflijke pristasie wille weej nie onopgemerkt vurbeej laote gaon. Daorum organisiere weej un huldiging op carnavalszondag um 12.30 uur ien de Smelehof. Weej hoëpe Stef en Tamara ien un bomvolle smelehof te meuge binnen halen. Ansluutend is der de gelegenheid um te filisitiere. De huldiging duurt tot 14.00 uur en ansluutend zal de Reuzerees van start gaon.

Weej filisitiere Stef en Tamara mit dees fantastische pristasie!

THEMA VERKLED BAL

Ut thema van dit jaor is “Onder Water Waereld”! Laot ow creativiteit de vreeje loop en tot op ut Verkled Bal op zaoterdag 11 fibberwarie beej Roelanzia! Mit artieste als Pruuf Mar, Bjorn en Mieke en GoedZat werd ut un gezellige carnavalsaovend ien Reuzesteyn.

REUZEKLUUT 2023

Jan Jaspers zal de Reuzekluut uutgereikt kriege op zondagmiddag 12 Fibberwarie um 13.11 uur ien de Smelehof. Vur zien verdienste an òs dörp werd Jan same mit José ien ut zönneke gezet. Hiernao is der gelegenheid um Jan en José te filisitieren. Wilde iets vurdragen, nim dan efkes kontakt op mit ut bestuur via Styn Claessens, 0652355988.

JEUGDPRINS EN JEUGDPRINSES RESEPSIE

Kommende zondag is de resepsie van Jeugdprins Nick en Jeugdprinses Puck same mit de voltallige jeugdraod. Zie verderop dit YNB vur mier ienfo.

ZIEKEBEZUUK

Zoë vlak vur de vastelaovend gaon Prins Bart en Prinses Kim op ziekenbezuuk. Kende iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriege van ozze prins en prinses, dan kunde dit durgaeve beej Vurzitter Jos Geurts tel. 06 38913471.

SCHÓLCARNAVAL

De schólcarnaval is ok dit jaor wer van de parteej. Den optocht van al die enthousiaste kiender, vanaf schól nor de Smelehof, begint vreejdag 17 fibberwarie, um 10.15 uur !!

VASTELAOVESVIERING

Op zaoterdag 18 fibberwarie is ut tied vur de aftrap van de vastelaovend ien Reuzesteyn mit de vastelaoves viering. Un viering aover ozze Vastelaovend, ut laeve, bezinning & verbiending. Un moment um effkes stil te staon. Vurgegaon dur Henk Deters en mit live meziek van os Vastelaoves Combo en dat alles ien os eage dialect. Belaef ut mit os mit! De viering start op zaoterdag 18 fibberwarie ien de Sint Oda Kerk um 19.00 uur.

RESEPSIE PRINS BART EN PRINSES KIM

Zaoterdag 18 fibberwarie, nao de vastelaovesviering is de resepsie van Prins Bart III en Prinses Kim. Wilde ut prinselijk paar iets vurdragen, nim dan efkes kontakt op mit sirremoniemaester Tom Wilmsen, 06-38918731 of tjfwilmsen@gmail.com

Ansluutend is ut fieëst mit Sjanté en Loss!

KRIEMELBAL

Op carnavalszondag is ut vanaf 10.33 uur kriemelbal vur al os allerklaenste Piëlreuskes en Piëlreuzinnekes beej Roelanzia!

REUZEREES – CARNAVALSZONDAG

Ok dit jaor viendt der op carnavalszondag wer de ReuzeRees plats. Dit jaor is ut tied vur de BED-edisie. Ien dizze edisie kunde strieje um de snelste tied ien un spectaculair voertuug. Un activiteit vur jong en ald mit ansluutend Reuzebal ien Roelanzia. Opgaeve kan dur ut formulier te maile naor reuzerees@hotmail.com.  De ReuzeRees start vanaf 14.11 uur ansluutend an de huldiging van Pruuf Mar.

Mier ienfo en ut opgaeve formulier viende op: https://pielreus.nl/reuzerees-info-opgeven/

OPTOCHT ROOJ

Op maondag 20 fibberwarie zulle weej wer mit verschillende Piëlreuzen en Reuzinnen naor Venroj trekken um daor mit te doen an den optocht. Ge kunt ow dit joar digitaal anmelde op de site van de pielhaas https://www.pielhaas.nl/inschrijfformulier-optocht

REUZEOPTOCHT

De Reuzeoptocht op carnavalsdinsdag 21 fibberwarie stut vur de deur! Opgaeve is meugelijk via os website. Of zie ut formulier verderop dit YNB.
Doet es gek en doet lekker mit, laot ow creativiteit de vreeje loeëp en gaef ow op. Eenling, paren, kleine of grote groepen of mit enne wage, ut makt allemol nie uut. Trommel ow kamereuj, buurt of verieniging op en trek mit dur de straote van Reuzesteyn! De Reuzeoptocht vertrekt um 13.33 uur!

DE PIELREUS REEJT DUR

Kiek op os socials vur mier ienfo ovver busvervoer van en naor Rooj op zaoterdag, zondag en maondag mit de vastelaovend.

KLAENSTE PIËLREUSKE 2023

Alwer vur den 11e kier zun den Prins en Prinses ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke gaon verwelkomme. Bel urst naor ozze Vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót!!