Kaartverkoeëp Bonte Aovenden, Prinseraoje en Prinsebal mit Knallermann

LIDMAATSCHAP

De lidmaatschapskaarten werre (samen mit anmeldformulieren) begin dizember rond gebrocht. Wilde nog lid werre van os mojje verieëniging, dan kan dat. Download ut formulier van os website. Dit formulier kunde opsturen naor info@pielreus.nl of beej bestuurslid Patrick Marcellis ien de bus doen op Dopheide 22. Gaefde geej dit nog dur, dan kriegde de lidmaatschapskaarten ien de bus.

KAARTVERKOEËP BONTE AOVENDEN

De kaartverkoeëp is op zaoterdag 17 december beej de Smelehof. Um 19.00 uur make weej net as vurrig jaor via os socials en website bekend op welke lokasie de loëtjes te kriege zien. Ansluutend is de kaartverkoeëp beej de Smelehof.

Kiek thuus alvast welke datum gillie ut liefst naor de Bonte Aovend wilt gaon. De Bonte Aovenden zien dit jaor op:

  • Vreejdag 20 jannewarie
  • Zaoterdag 21 jannewarie – jeugdaovend
  • Vreejdag 27 jannewarie
  • Zaoterdag 28 jannewarie

Let op:

  • de gaele lidmaatschapskaarten zien vur ieën persoeën,
  • de roeëje zien vur twieë persoeënen.
  • beej de kaartverkoeëp hedde per persoeën recht op maximaal 10 zitplaatsen op vertoeën van gaele en/of roeëje lidmaatschapskaarten.

Ansluutend is ut gezellig samezien ien ut cafe van de Smelehof.

PRINSERAOJE

Zoë langzaman gaon der alwer verschillende name de roondte, mar wie werd ut echt?

Dit jaor kunde ok beej de kaartverkoeëp op zaoterdag 17 dizzember mit doen an ut prinseraoje. Mar natuurlijk gón weej ok gewoeën op maondag 1 jannewarie wer alle horeca af vur ut traditionele prinseraoje, dus doet zeker lekker mit!

VREEJWILLIGERS LVK 2023 GEZOCHT

In 2023 stöt ut LVK wer op de agenda en ok dit jaor viere weej ut LVK ien Rooj. Same mit de vorsteraod organisiere weej dit geweldige vastelaoves-fieëst en daor hebbe weej owlie hulp gaer beej neudig! Weej zuuke hulp op de volgende momente: vreejdag 3 fibberwarie (17.30 – 02.00 uur), zaoterdag 4 fibberwarie (12.00 – 18.30 & 18.30 – 02.00 uur). Denk an functies als: bar, munten, toezicht/parkeren, toiletten of entree. As vreejwilliger werkte vur ow aege carnavalsverieniging. Vur de Pielreus is Sanne Vollenberg de coördinator. Dus binde 18 jaor of alder, en hedde interesse um vanuut dizze rol dit geweldige fieëstweekend mit te make? Stuur dan un bericht mit ow naam en email naor sannevollenberg @hotmail.com. Ge ontvangt dan un uutneudiging mit un link waor ge ok ow vurkeure en andere gegevens ien kunt vulle.

PRINSEBAL MIT KNALLERMAN

Zaoterdag 7 jannewarie is ut dan eandelijk zówiet………Prinsebal 2023. Um 21.33uur zulle nao 3 jaor Prins Erwin en zien Adjudanten Mark en Jelle eandelijk aftreeje als ut trio van de Piëlreus. De APK hed drie jaor kunne naodenke wat der vur neudig is um dees manne ien de APK op te neme. Weej zulle ut gaon zien of dat gut lukke.

Verder wert bekend gemakt, an wie de Reuzekluut 2023 zal werre uutgereikt. En niemand minder dan de band Knallerman zurgt dizze aovend vur de meziek!

As climax van den aovend gaon weej um 22.44 uur ózze 68ste Prins an òwlie presentieren. Weej gaon mitmaeke wie dur kommend jaor ien de vastelaovend veurop meuge gaon! Ziede gillie ok beneejd hoe dit allemaol göt loeëpe, dan zien weej òllie gaer zaoterdag 7 jannewarie ien de Smelehof.