Vastelaovend 2022: Ut is vurbeej

Ut is vurbeej
Vastelaovend 2022 is gedaon. Weej, as CV de Piëlreus, hebben ontzettend
meuge genieten van de dingen die vurbeej kwamen tiejes dit geweldige
dörpsfieëst. Mar nie allieën weej, ok ozze hoofdrolspeulers: Jeugdprins Daan,
Jeugdprinses Indy, Jeugdvorst Daan, de hiele jeugdraod, Reuzekluutdrager
Wim mar natuurlijk ok os Trio mit Prins Erwin, Adjudant Jelle en Adjudant
Mark hebben hieël veul plezier belaefd an dizze carnaval. Names hun wille
weej iederieën bedanke den un beejdrage het geleverd, op wat vur en menier
dan ok. Ovveral waor zeej waren, was ut laevendig en vuulde zeej zich thuus,
dur dat gillie ok anwezig wart. Sjapeau hiervur !!!

Klaenste Piëlreuske
Dit jaor is ut klaenste Pielreuske Sjors van ex-prins Bart en ex-prinses Nicole. Nicole en Bart han de ier ut
rompertje uut hande van prins Erwin te kriege mit de tekst “Klaenste Piëlreuske 2022”.

Jeugdprins(es)resepsie
De vastelaovend begos dit jaor un dag ierder mit de resepsie van Jeugdprins Daan en Jeugdprinses Indy
en de Jeugdraod ien de Jera. Ien un volle Jera was ut un gezellige resepsie en saoves was ut flink fieëste
mit de jonges en megjes van de Jeugdraod.

Fieëstplein Reuzesteyn
Alle wegen kwamen afgeloepe zaoterdag samen op ut plein beej de Smelehof. Wat was ut un geweldig
fieëst mit ruum 750 uutzinnige Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes. Ut zunneke kwaam der dur en weej hebben
samen un unieke middag vastelaovend vieren belaefd! Saoves ging ut fieëst nog dur en ging ut dak der
beej de Smelehof af.

ReuzeRees.
Op carnavalszondag han weej de ReuzeRees. Mit dank an de ienzet van os ReuzeRees kemmissie kunne
weej terugkieke op un geslaagde middag op ut plein. Mier dan 80 kiender din enthousiast mit en doarna
fieëste op het Reuzenbal mit jong en ald!

Reuzenoptocht
En afgeloeëpe dinsdag was dan toch wel un fantastisch aend van dit festival. Wat en afsluuting mit zónne
optocht. En groeët compliment naor iederieën, prachtig hoe weej samen die optocht kleuren, en dat mit
zon korte veurbereidingstied! Ut gevolg was en prachtig fieëst ien de Smelehof.
An ut aend van alwer en dampend fieëst was ut tied vur de afsluuting. Mit de hoofdrolspeulers op ut
podium wier de vastelaovend 2022 afgeslote en was der wer en prachtig boek wat dichtgeslage kós werre.
Vastelaovend 2022: Piëlreuze en Piëlreuzinnen, gillie hed owlie hielemol laoten gaon en hebbe dur same
un prachtig fieëst van gemakt!!!

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes,
Weej danken òwlie vur ut welslagen van dizze vastelaovend 2022. De kommende maonde gaon weej
ien de “winterslaop” en dan kunne weej vanaf novvember 2022 wer un neej carnavalsseizoen mit
owlie gaon belaeve!
Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes, behald ut besef dat ut nie allemaol vanzelluf ging, en dat weej ut nie
allieën hebben gedaon. Mede dankzij owlie hebben weej ien os Reuzesteyn enne fantastische
vastelaovend kunnen belaeve! Vastelaovend make en vieren weej same!

CV. De Piëlreus