VASTELAOVEND 2022: VIEF DAAG FIËST

VREEJDAG 25-FEB:

SCHOLCARNAVAL

Vanaf de merge werd de vastelaovend op basisschol Sint Oda gevierd same mit Jeugdprinses Indy, Jeugdprins Daan, Jeugdvorst Daan en Prins Erwin en zien adjudanten Mark en Jelle. Same mit de kiender van schol werd der un gezellige ochtend van gemakt.

ZIEKEBEZUUK / PIELREUS IEN UT ZUNNEKE

Op vreejdag 25 fibberwarie gaon weej wer op ziekebezuuk. Mar wilde iemand um un speciale reeje ien ut zunneke zette of verdiend iemand un steuntje ien de rug dan huure weej dat ok gaer. Weej wille hier op gepaste wieze beej stil staon. Kende iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriege, nim dan contact op mit ozze vurzitter Jos. tel. 06 38913471.

 JEUGDPRINS(ES)-RESEPSIE

Um 20:11 uur viendt de Jeugdprins(es) resepsie van Jeugdprins Daan I, Jeugdprinses Indy I en de voltallige Jeugdraod plats ien de Jera.

ZAOTERDAG 26-FEB: PIËLREUS-FIEËSTPLEIN

Op zaoterdag prisentiere weej un spetterend programma. Vanaf 13.11 uur göt ut los mit diverse artiesten van ut LVK podium en artieste van eage bojem. De kartjes zien uutverkocht.

Hald ozze socials ien de gate vur mier ienfo. Ut fieëstplein viendt plats op de parkierplats van de smelehof. Saoves gut ut Fieëst verder mit Sjloetingstied en Spik en Span ien de Smelehof. Dizze aovend is vreej toegankelijk.

ZONDAG 27-FEB: KRIEMELBAL, VASTELAOVESVIERING & REUZEREES

  • 10:30 uur Kriemelbal beej Roelanzia.
  • 12:30 uur Vastelaovesviering ien ozze kerk. Dees viering zal vurgegaon werre dur Henk Deters.
  • 14:11 uur gaeve weej ut startschot vur de Reuzerees “De sjees-edisie” beej Roelanzia. Anmelde via ut opgave formulier op ozze website. Ansluutend is ut bal beej Roelanzia.

MAONDAG 28-FEB: CARNAVALSBAL IEN REUZESTEYN

Vanaf de middag is ut carnavalsbal beej Roelanzia.

DINSDAG 1 MRT:

REUZEOPTOCHT2.0

Op dinsdag 1 MRT organisiere weej de REUZEOPTOCHT2.0 mit ienlinge, duo’s, huushaldes, buurte en (jeugd)groepe! De optocht göt van start um 14.11 uur. Weej roepe iederieën op lekker an de slag te gaon, un complete wage bouwe is absoluut gen vereiste mar ut meug natuurlijk wel. Gezien de vurbereidingstied richte weej os mit name op groepe (vriende, familie, kenisse, buurt, collega’s, noem ut mar op), duo’s, en eenlinge. Mar natuurlijk zien ok wages van harte welkom ien ozze optocht! Bin creatief, laot ow gaon, weej zun ut fantastisch viende um veul dielnemers te meuge verwelkome. Opgaeve kan online via os website www.pielreus.nl of middels ut opgaveformulier verderop ien dit YNB.

BELANGRIEKE IENFO OPTOCHT

Route: Kerkweg, Lovinckplein, v. Beurdenweg, Litsenbergweg, Pater Tulpstraat, Puttenweg, Pioniersstraat, Moerslag, Grauwveen, Timmermannsweg, Lovinckplein, ontbinding op het Lovinckplein.

De prinsewagens zulle de gehele route reejen.

Opstellen: Kerkweg en Peter Janssenweg.

An de bewoners van de optochtroute 2022: Zoas ow reeds bekend zal zien trekt de carnavalsoptocht an ow woning veurbeej. Weej willen ow medewerking vraoge um een en ander zo goed en veilig mogelijk te laoten verloepen

Bewoners van de optochtroute, parkier a.u.b. gen auto’s op de straot van de route, ok nie van familieleden of gasten, wies ow buure of andere fout-parkierders hier aub ok op! Same zurge weej vur un durgang en veilige Reuzeoptocht!

De straote werre vanaf 12.00 uur afgezet vur alle verkier. Afsluuting van de middenPieëlweg vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur. Vur de Ringweg, Ysselsteynseweg, alsmede de Steegse Pieëlweg en de Rouwkoelenweg geldt carnavalsdinsdag een algehieël stop- en parkieerverbod alsmede un eenrichtings-verkeer als umleidingsroute. Dit werd duudelijk angegaeven dur verkieersborden.

PRIESUUTRIEKING EN AFSLUUTING VASTELAOVEND

Ansluutend zal um 18.00 uur de priesuutrieking platsviende ien de Smelehof en werd de vastelaovend 2022 afgesloten mit DJ GUUS & WILLY.  

WOENSDAG 2-MRT: aswoensdag

Weej kunnen dan gaon naogenieten van Carnaval 2022. En un assekruuske huurt daor dan netuurlijk ok beej, um 19.15 ien de kerk.

KLAENSTE PIELREUSKE 2022

Alwer vur de 10e kier werd ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke ien ut zunneke gezet. Bel urst naor ozze vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót! tel. 06 38913471..