Vastelaovend 2022: ut programma

Weej volge de ontwikkelingen mbt ut corona-virus op de voet. Weej hope dat de persconferensie op 15 fibberwarie mier ruumte geft. Weej zien vurnemens onderstaond programma te organisiere, angepast beej de maatregelen die gelde op dat moment. Ut programma kan dus naor links of rechts wat angepast werre mbt anvangstieje, lokasie of opzet. Un QR code is beej os activiteite/ien de horeca verplicht.

ZAOTERDAG 12-FEB: KAARTVERKOEËP BONT THEATER – IENLOOP UUR

Afgeloepe waek hed de kartverkoep van ut bonte theater plats gevonde. Dur zien nog kartjes beschikbaar vur de vurstellinge op donderdag en zondag. Kommende zaoterdag 12 fibberwarie organisiere weej un ienloop uur tussen 13 – 14 uur ien de Smelehof. Op vertoen van un lidmaatschapskaart kunde nog un kartje halen vur ien van dees twie vurstellinge. Ok is ut meugelijk um ienmalig lid te werre.

 • Donderdag 17 fibberwarie um 19.00u
 • Zondag 20 fibberwarie um 15.00u

ZAOTERDAG 12-FEB: AKOESTISCHE PIËLREUS TOER

Geniet zaoterdag 12 fibberwarie beej De Smelehof, Roelanzia of De Jera van optreejes van Suzan & Pim, Pruuf Mar, de Ysselsteynse Liedjesaovend artieste en Loss. Un spetterend en muzikaal programma waorbeej de artieste ien vier blokken de verschillende horeca gelegenheden afgaon um zoe iedereen te kunnen laote geniete van un bietje pure vastelaovend! Kartjes zien verplicht (ienclusief 2 consumpties) en zien te koep via https://pielreus.nl/akoestische-pielreus-toer-mier-info-kartjes/

ZONDAG 13-FEB: REUZEKLUUTRESEPSIE

Wim Broers zal dit jaor welverdiend de Reuzekluut ien ontvangst neme. Dit zal gebeure op zondag 13 fibberwarie um 11.11uur ien de Smelehof. Iedereen is welkom um Wim te komme filisitiere. As ge iets wilt vurdrage laot dit dan efkes wieëte beej Vorst Martijn 06-52624581 of mail: martijn@claessenstimmerwerken.nl

ZONDAG 13-FEB: JEUGD BONTE MIDDAG

De Jeugdbonte middag zal dit jaor plátsvinde op zondag 13 fibberwarie ien de smelehof. Dus Jongens en megjes, kom allemol ozze artieste anmoedige, nim owlie pap en mam mit. Weej hebbe marliefst 9 acts klaor staon vur owlie. Um 15:11 starte weej mit os programma dus kom optied en kom verkled!

ZAOTERDAG 26-FEB: PIËLREUS-ARENA

Zoas gillie wiete, kan dit jaor nie alles durgaon zoas vanouds. Mar dat geft ok kanse! Ok dit jaor zurgt de Piëlreus vur un vol programma. Op zaoterdag 26 fibberwarie gaon weej un neeje activiteit organisiere ien de Piëlreus-Arena, namelijk: De Piëlreus-Alleskunner. Ien ozze eage Piëlreuzen-arena, die gebouwd göt werre op ut Lovinckplein, zullen uutverkorene Piëlreuzen of Piëlreuzin-nen tigge mekaar battelen um de felbegierde titel “De Piëlreus-Alleskunner 2022”.

Alle uutverkorene streeje ien creatieve, slimme, hendige en carnavaleske battles um de Alleskunner van ut Piëlreuzeriek te werre. De rest van de groep kriegt un eage plats ien de Pielreuzen-Arena um hun uutverkorene naor de overwinning te schreeuwen. Ut startschot vur de Ysselsteynse vastelaovend wurd gegaeve um 11:11 uur mit de Werming-Up en om 14:11 uur start het officiële (spel)programma. De Piëlreus-Alleskunner werd afgewisseld mit meziek van DJs en live-artieste!

 • Welke Piëlreus is un echte alleskunner en werd de urste Alleskunner van de Piëlreuze?
 • Wie göt der same mit zien of ur groep op vastelaovesdinsdag op un echte Prinsewage dur ut dorp, beschikbaar gesteld dur de wagebouw van de Piëlreus. (= hoofdpries!!!)

Dat wil toch iederieën? Laot ow contactpersoen ow groep snel anmelde beej Prins Erwin (0614062643).

Gaef hierbeej de naam van de groep dur, de naam van de uutverkorene en ut antal groepsleeje dur. Dan wiete weej waor weej owlie ien meuge daele ien os Piëlreuze-Arena. Nog enkele info op un reej:  

 • Gillie kunt owlie anmelde per groep. Dit kan per vriende, vriendinne, buurt, kenisse of familie groep. Jong of ald, groete groep of klaene groep dat makt niks uut.
 • Per groep is der ieën contactpersoen (vur de communicatie) en ieën “uutverkorene”.
 • De uutverkorene nimt names de groep diel an ut spel “De Piëlreus ALLESKUNNER”.
 • Alle groepe komme verkled ien un aege dur de groep verzonne thema. Ut origineelste thema kriegt un extra pries!
 • Weej neudige alle groepe ok uut um as (loop-)groep ien ditzelfde thema mit te doen an de Reuzeoptocht (zie verder) op carnavalsdinsdag!
 • De Priesuutrieking zal ansluutend an ut officiële programma platsviende ien de Smelehof.
 • Vanaf 19.00 uur stöt Sjloetingstied geprogrammierd vur un afsluutend fieëst beej de Smelehof.

ZONDAG 27-FEB: KRIEMELBAL, VASTELAOVESVIERING & REUZEREES

 • 10:30 uur Kriemelbal beej Roelanzia.
 • 12:30 uur Vastelaovesviering ien ozze kerk. Dees viering zal vurgegaon werre dur Henk Deters.
 • 14:11 uur gaeve weej ut startschot vur de Reuzerees “De sjees-edisie” beej Roelanzia. De precieze ienvulling werd nog bepaald. Anmelde binnekort via ozze website. Ansluutend is ut bal beej Roelanzia.

MAONDAG 28-FEB: JEUGDPRINS(ES) RESEPSIE & CARNAVALSBAL IEN REUZESTEYN

 • 14:11 uur Jeugdprinsresepsie van Jeugdprins Daan I, Jeugdprinses Indy I en de voltallige Jeugdraod plats ien de Jera.
 • Vanaf de middag is ut carnavalsbal beej Roelanzia.

DINSDAG 1-MRT: REUZEOPTOCHT2.0

Op dinsdag 1 MRT organisiere weej de REUZEOPTOCHT2.0 mit ienlinge, duo’s, huushaldes en (jeugd)groepe! De optocht göt van start um 14.11 uur. Weej roepe iederieën op lekker an de slag te gaon, un complete wage bouwe is absoluut gen vereiste mar ut meug natuurlijk wel. Weej zun ut fantastisch viende um veul ienlinge, duo’s, klaene (jeugd)groepen of grotere (jeugd)loopgroepe te meuge verwelkome. Passend beej de maatregelen zien der twiee opties waor weej reakening mit halde:

 • Opsie 1: Weej halde unne Reuzeoptocht zoas ge gewend ziet en hoepe veul jeugdgroepe, ienlinge, paren, huushaldes of andere groepe te verwelkome. Wages meuge ok! Groepe die mit doen an de Piëlreuze-arena (zie ierder) op carnavals-zaoterdag neudige weej uut um ien utzelfde thema mit te doen an an de Reuzeoptocht! Jeugdprins Daan, Jeugdprinses Indy, Reuzekluutdrager Wim, Prins Erwin en de ALLESKUNNER 2022 kleure dees optocht mit owlie mit!
 • Opsie 2: As opsie 1 toch nie dur meug gaon organisiere weej un alternatieve reuzetocht. Ut publiek kan ien dees variant langs de stilstaonde optocht un wandel/speurtocht loepe. Langs de route zien op vaste lokasies de Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugdraod, Reuzekluutdrager Wim, de ALLESKUNNER 2022 mit hun prinsewage en de groete Prins te bewondere. Groepe die ien opsie 1 mit wille doen an de Reuzeoptocht kunnen ien opsie 2 as groep de wandeltocht loepe.

Ansluutend zal de priesuutrieking platsviende ien de Smelehof en werd de vastelaovend 2022 afgesloten mit DJ GUUS.  

ZIEKEBEZUUK / PIELREUS IEN UT ZUNNEKE

Op vreejdag 25 fibberwarie gaon weej wer op ziekebezuuk. Mar wilde iemand um un speciale reeje ien ut zunneke zette of verdiend iemand un steuntje ien de rug dan huure weej dat ok gaer. Weej wille hier op gepaste wieze beej stil staon. Kende iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriege, nim dan contact op mit ozze vurzitter Jos. tel. 06 38913471.

KLAENSTE PIELREUSKE 2022

Alwer vur de 10e kier werd ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke ien ut zunneke gezet. Bel urst naor ozze vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót! tel. 06 38913471.