PIËLREUS-PUZZELS

PIËLREUS LANSIERT UNIEKE VASTELAOVENSPUZZEL-AKSIE IEN SAMENWERKING MIT COOP VAN BUEL YSSELSTEYN!

 

Op zaoterdagmiddag 22 jannewarie, um 14.00u, is ut startsein gegaeve vur unne unieke vastelaovespuzzel-aksie beej Coop van Buel. Prins Erwin en Vorst Martijn vanuut de Piëlreus zien op bezuuk gegaon beej Ton en Evelien van Buel, eigenare van de Coop. Hier daelde Prins Erwin às caissière de urste spaarzegels uut án ut winkelend publiek.

Vorst Martijn laot wieëte dat dur 3 unieke puzzels beej elkaar te spare zien. Dizze zien ontworpe dur Ted Lenssen van Studio Doerak; ‘’Prachtige ontwerpe zien ut gewerre. Ien dizze 3 variante zien allerei herkenbare elemente uut Reuzesteyn verwerkt’’. De drie puzzels varieëre ien moeilekheid. Dur zien puzzels uutgebròcht van 48, 200 en 1000 stukskes. Op dizze manier kan jong en ald ien Reuzesteyn geniete mit ut make van de puzzels”.

De jonge ondernemers van de Coop zien nog nie zo lang ien Ysselsteyn actief. Ze hebbe de zaak afgelope jaor aovergenome. Ton: ‘’Ik viend ut moj um te zien hoe actief de Piëlreus is ien ut dörp. Weej zien bliej dat weej dizze aksie gezamelek hebbe kunne opzette.’’

Beej elke €10,- án bódschappe kriegde unne Piëlreuzezegel. Beej un volle spaarkárt van 10 zegels kan tigge unne klaene beejbetaling un puzzel naor keuze uutgezocht werre. De puzzels werre de kommende waeke gedrukt en wannier ze beschikbaar zien werre dizze bekend gemákt via de social-media kanale.

 

Weej wense iederieën succes mit spare en alves veul schik mit puzzele !!!!