Vastelaovend 2022

De látste tied komme dur steeds mieër berichte vanuut verschillende Vastelaovesverieëneginge naor buute mit daorien mededelinge aover de Vastelaovend van 2022. De Vorstenraod van Rooy hed netuurlek ók samegezaete en wille ut volgende mededele. Weej às CV de Piëlreus kunne òs hier volledig ien viende en halde owlie op de högte às dur mieër duudelijkheid is.

 

Vorstenraod Rooy, het samenwerkingsverband van alle 15 Vastelaovesverenigingen in de gemeente Venray, heeft afgelopen weekend uitgebreid digitaal met elkaar gesproken over de komende Vastelaovend in de gemeente Venray.  Met name berichten van andere carnavalsverenigingen uit de provincie zijn aanleiding om ook vanuit Venray te communiceren over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor Vastelaovend 2022. 

De onzekerheid is ongelooflijk groot en de verenigingen begrijpen de voorzichtigheid die vanuit de overheid wordt betracht. De lockdown zorgt er dan ook voor dat alle activiteiten van alle verenigingen tot en met 14 januari 2022 zijn geannuleerd. Daarnaast zijn er door een aantal verenigingen ook al activiteiten, die na 14 januari binnen zouden plaatsvinden,  afgelast.

De grote onzekerheid is voor de verenigingen echter ook reden om vooralsnog geen besluiten te nemen die er voor zorgen dat er geen georganiseerde Vastelaovend is in de gemeente.  Rondom de persconferentie van medio januari 2022 zullen de verenigingen opnieuw met elkaar in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.  Uitgangspunt is dat de traditie Vastelaovend door moet gaan, wellicht in een heel andere vorm, rekening houdend met de gezondheidsrisico’s en de beperkingen.  En dat vraagt creativiteit en heel veel flexibiliteit van vastelaovesvierders en verenigingen. Creativiteit en flexibiliteit die in grote mate aanwezig is.  Besluiten over activiteiten en het uitroepen van Prinsen worden derhalve pas medio januari 2022 genomen.  In de weken daarna is nog veel mogelijk. 

In deze donkere dagen zijn we allemaal op zoek naar een lichtpuntje en voor Vorstenraod Rooy en alle vastelaovesvierders  van de gemeente Venray is dat lichtpuntje: Vasteloavend 2022 in welke vorm dan ook!