Vasteloavend Reuzeriek 2020

Ut göt beginnen

Ut is aendelek zówied: vastelaovend 2020! Dun kommede dage gaon weej de vastelaovend in òs Reuzeriek same viere!

Onderstaond ut programma waor geej òs tege zut komme.

 

Vreejdág 21 Fibberwarie: Schólcarnaval & Ziekebezuuk

Vanaf 9.00u gaon weej mit de klaenste Piëlreuskes en Reuzinnekes carnaval vieren. Ok zal der op dizze vreejdág enne heuse kienderoptocht dur ut dörp trekken. Um 11.33uur zulle weej vanaf schól vertrekke, via de Paoter Tulpstraot, Litsenbergweg, van Beurdenweg, Jan Poelsweg, ut plein en de Vijverhof, naor de Smelehof. Kom kieke naor ow kiender of klaenkiender, ut te kieke hoe kreatief en kunstig zillie bezig zien gewist op schól vur de carnaval.

Noa de schól gaon Prins Erwin en Adjudante Mark en Jelle op ziekebezuuk. Kende iemes den ut fijn viend um bezuuk te kriege van òzze prins en adjudanten, dan kunde dit durgaeve beej Vurzitter Jos Geurts tel. 06 38913471.

Klaenste Piëlreuske 2020

Ok dit jaor wér zun den Prins en adjudanen ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke gaon verwelkomme. Bel urst naor òzze Vurzitter Jos(tel. 06 38913471) vurdat ge naor ut gemaentehuus gót!!

 

Zaoterdág 22: Viering, Sleutelovverdracht en Prinseresepsie

Verneejend, verrassend en vurruut …. 

Weej trappe de vastelaovend zaoterdág um 19.15 uur af mit èn vastelaovesviering ien èn neej jeske ien de kerk, mit ènne rasechte Piëlreus ien de persoeën van Henk Deters as vurganger zun weej ien aege regie de vastelaovend opene. Deken Smeets zal as gastspraeker stil staon beej ut ontstaon van vastelaovend en aok os hoofdrolspeulers van de vastelaovend zun moj weurd mit owlie daele. Dan um 20.33 uur naor de Smelehof waor dun Durpsraod dun sleutel aover zal drage an Prins Erwin I. Ansluutend un kort mar krachtige resepsie vur Prins Erwin I en zien Adjudanten Mark en Jelle. Vanaf 22.11 uur barst ut fieëst los mit Sjanté en Sjpringlaevend.

Wilde ut prinselijk paar nog iets vurdrage, nim dan nog snel efkes kontakt op mit de sirremoniemaester Tom Wilmsen, 06-38918731 of  tjfwilmsen@gmail.com

Kom kieke en laot ow verrasse…

 

Zondág 23 fibberwarie: Kriemelbal, ReuzeRees en Ysselsteynse Aovend

‘s Maergus um 10.33uur. Wèr lekker vroeg an de geng mit ut kriemelbal beej Roelanzia vur de allerklaenste Piëlreuskes en Reuzinnekes.

‘s Middags is dan den vierde edisie van de ReuzeRees um 14.11 uur . Dit jaor is ut tied vur de SJEES-edisie. Ien dizze edisie kunde strieje um de snelste tied ien un spectaculair voertuug. Un activiteit vur jong en ald mit ansluutend Reuzebal ien Roelanzia. Degene die zich hebbe opgegeve, werre um 13.45 uur verwacht bej Roelanzia um de startnummers ien ontvangst te neme en we ok um 14.11 uur kunne beginne.

Ansluutend is dur èn groeët Reuzebal beej Roelanzia, mit de jeugdraod hosse ien de zaal, ravotte vur de allerklaenste en vur de elders en wat mier belaege Pielreuze, gezellig buurte  ien ut café. Natuurlijk zien ok de Prins, Jeugdprins, Raod van Elluf en Jeugdraod hier anwezig! Dus Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes kom allemol kieke noar dit spektakel!

Ien de aovend gón we nog lekker fieëste op den Ysselsteynse Aovend ien de Jera.

 

Maondág 24 fibberwarie: Optocht Rooj

’s Middags hebbe weej den optocht ien Rooj waor weej as echte Piëlreuzen os baeste bieëntje veur zette mit prachtige wages en groepen. Den optocht vertrekt um 13.41uur en der doen wèr veul Piëlreuzen en Piëlreuzinnen an mit. Dus kom ok zeker lekker kieke! Daornao is ut groeët bal ien Reuzesteyn beej de diverse horeca, waor ok weej natuurlijk te viende zien!

 

Dinsdág 25 fibberwarie: Reuzeoptocht Reuzesteyn

Eindelijk is ut dan zòwiet, de Reuzeoptocht ien Reuzesteyn, vertrek 13.30u. Hieël veul Piëlreuzen en Reuzinnekes zien hier al wer druk vur ien de waer gewist, um hier iets mojs van te maken. Opgaeve kan nog tot en met kommende vreejdag via ut formulier op os website! De priesuutreiking is um 18.00u ien de Smelehof, en der zal werre afgesloten mit un groeët fieëst vur hieël Reuzesteyn. Um 22.30uur is ut al wèr gedaon en sluute weej ien de Smelehof af. Carnaval 2020 zit der dan wèr op!!

!!! BELANGRIEKE INFORMASIE VUR DEN OPTOCHT !!!

Route: Kerkweg, Lovinckplein, v. Beurdenweg, Litsenbergweg, Pater Tulpstraat, Puttenweg, Pioniersstraat, Moerslag, Grauwveen, Timmermannsweg, Lovinckplein, ontbinding op het Lovinckplein.

De grote praalwagens en prinsewagens zulle de gehiële route reejen.
Opstellen: Kerkweg en Peter Janssenweg.

An de bewoners van de optochtroute 2020: Zoas ow reeds bekend zal zien trekt den carnavalsoptocht an ow woning veurbeej. Weej willen ow medewerking vraoge um iën en ander zo goed en veilig mogelijk te laote verloepen.

  • Bewoners van de optochtroute, parkier a.u.b. gen auto’s op de straot van de route, ok nie van familieleden of gasten, wies ow buure of andere fout-parkierders hier aub ok op! Same zurge weej vur un durgang en veilige Reuzeoptocht!

De straote werre vanaf 12.00 uur afgezet vur alle verkier. Afsluuting van de midden Pieëlweg vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. Vur de Ringweg, Ysselsteynseweg, alsmede de Steegse Pieëlweg en de Rouwkoelenweg geldt carnavalsdinsdag een algehieël stop- en parkieerverbod alsmede un eenrichtings-verkeer als umleidingsroute. Dit werd duudelijk angegaeven dur verkieersborden.

Woensdág  6 Mart: aswoensdag

Weej kunne dan gaon naogenieten van Carnaval 2020 en unne assekruuske huurt daor dan netuurlek ok beej, um 19.00 ien de kerk.

 

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes,

Weej hopen òwlie duk te meuge begroete tiejes de bovvestaonde activiteiten en wensen ieder enne schónne carnaval toe.