Uutneudiging en notulen Slotvergadering

Ankomende zaoterdag 16 mart hebben weej us slotvergadering, dees begint um 20.00  ien de Smelehof.
Dees vergadering is vur alle (commissie)leeje, road van elluf en ut bestuur van de C.V. de Piëlreus. Zej zien beej dizze van harte uutgenueëdigd um dees vergadering beej te wonen. Effkes terug kieke, op un hiel schon vastelaoves-seizoen 2019!

Download notulen. 

Notulen slotvergadering 24 februari 2018

Aanwezig:   leden
Afgemeld:   21 leden

 

 1. Opening

Voorzitter heet iedereen welkom. Speciaal woord van welkom aan Prins Jelle en Prinses Mariska en Jeugdprins Lou en jeugdvorst Bas en voltallige jeugdraad.

De koffie vanavond is van het gemeenschapshuis en de eerste 2 consumpties erna van de vereniging.

We staan stil bij het overlijden van Louis Smits, oud Reuzekluutdrager van 2012.

Korte doorloop van het seizoen, later in het jaarverslag zal er langer teruggeblikt worden.

Jos blikt met een korte terugblik terug op het seizoen.

 

 1. Notulen

Notulen staan op de website.

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. Afmeldingen van de vergadering worden opgenoemd.

 

 1. Doorloop
  1. Liedjescommissie

Kijken terug op geslaagde avond in november. Dit jaar 8 nummers. Alles goed op de CD gekomen. Liedjes worden veel gedraaid en publiek kent ze.

Binnenkort komt de commissie weer bij elkaar. Aankomend jaar is het jubileumjaar en waarschijnlijk zal er iets extra’s komen.

 

 1. Commissie BOL

Kijken terug op hele mooie avonden.

Jeugdavond was weer erg goed. Werd goed geluisterd.

Ook andere avonden goede zaal.

Evaluatie is al geweest, kijken tevreden terug verder geen opmerkingen.

 

 1. Wagenbouw

Wagenbouwers zijn tevreden. Er is enthousiast met z’n allen gebouwd. De prijsuitreiking in Venray viel tegen. Evaluatie heeft al plaatsgevonden. Verder geen bijzonderheden.

Ook dit jaar weer 2 prachtige wagens waar iedereen trots op mag zijn.

 

 1. Vastelaovesmiscommissie

Wederom een mooie mis met mooie liedjes.

Vera Lemmens heeft het combo dit jaar versterkt.

 

 

 1. Reuzerees commissie

Dit jaar de 2de editie, wederom een succes. Het weer viel mee. Er waren veel opgaves, blijkt dat iedereen het wel leuk vindt. Ook de sfeer in de zaal na de race was weer erg goed. Fiona, Daisy en Mieke zullen stoppen, dus blijven alleen Theo Meulendijks, Teun Tonnaer en Tom Wilmsen over. Vrouwelijke versterking zou hierbij welkom zijn. Daarnaast zou een lasser ook welkom zijn. Nu verzorgt Jo Stevens het laswerk, maar hier gaat veel tijd in zitten.

 

 1. Optochtcommissie

De optocht was weer schitterend. Het weer was weer erg goed.

Ook dit jaar weer veel aanmeldingen, wel weinig grote wagens, maar veel jeugd.

Er waren 43 groepen die deelnamen aan de optocht.

Volgend jaar met het jubileum willen we vanuit het bestuur buurten aanschrijven om weer mee te doen.

De commissie blijft in dezelfde samenstelling verder gaan.

Rob Janssen heeft ook dit jaar weer de prijsuitreiking gedaan. Graag een applaus voor hem, hij doet het erg goed met de juiste aandacht voor de deelnemers.

 

 1. Vastelaoveskrantcommissie

Ook dit jaar weer een mooie editie. Foto’s waren aan de donkere kant en verder nog aantal kleine puntjes. Volgend jaar overleg met de drukker hierover. Volgend jaar willen we ook bekijken of een kleureditie mogelijk is.

 

 1. APK commissie

Bart en Sjoerd zijn de kartrekkers van de APK. Dit jaar is het Eric en Marika gelukt om opgenomen te worden bij de APK. Ook kan er teruggekeken worden op een mooie feestavond.

 

 1. Website

Dit jaar een nieuwe website zoals jullie wel hebben gezien. Frank van Meijel is hier een grote kartrekker in geweest. Verder verrichten Erwin en Tonny hier al het werk voor.

Voor aankomend jaar is versterking welkom.

 

 1. Commissie FUK

Kijken terug op een mooi jaar.

Als je filmpjes of foto’s op de beamer wil laten zien, graag vooraf aangeven en niet op het laatste moment.

 

De  voorzitter wil alle commissieleden bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.

Ger Jaspers wordt met applaus bedankt dat we weer een jaar gebruik hebben mogen maken van de loods.

 

 1. Verslag jeugdcarnaval

Carlo Janssen heeft het comité versterkt. Er wordt teruggekeken op een erg mooi jaar. Dorie van Haperen heeft de hele jeugdraad in nieuwe mantels gestoken. Het opzetten van de oud jeugdprinsen en –vorsten was erg mooi en kan zorgen voor meer mensen op het jeugdprinsenbal. Het stukje van de Bonte Avond ging erg goed, de jeugdraad was erg actief.

Nieuwe invulling gevonden voor Frans van Soest en René van de Pas, dit in de persoon van Peter-Paul Koonings.

 

 1. Data nieuwe seizoen

De datums voor het nieuwe seizoen worden doorgenomen.

 

 1. Zomeruitstapje

Dit jaar zal het zomeruitstapje plaatsvinden op zaterdag 8 september. Dit jaar is de organisatie in handen van Prins Jelle en Prinses Mariska en Roel en Jolanda.

 

 1. Bestuur en Raad van Elf

Bestuur

Roel Linders zal met de jaarvergadering afscheid nemen als bestuurslid.

Erwin Janssen is dit jaar het bestuur komen versterken.

 

Raad van Elf

Dit seizoen met 17 raadsleden, nar Mark en Vorst Martijn.

Met de jaarvergadering zullen Eric en Marika stoppen. Jelle en Mariska zullen bij de Raad toegevoegd worden.

 

 1. Rondvraag

Willem Claessens: kunnen de datums van het seizoen doorgemaild worden? Inge zal hier voor zorgdragen.

Carlo Janssen: de jeugdraad heeft ook wat voorbereid. Jurre en Dirk lezen het jaarverslag van de jeugdraad voor.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur.

 

Na de vergadering wordt het jaarverslag door Sjoerd en Roel voorgelezen.