Vastelaovend 2019: Ut göt beginne!

Ut göt beginne

Ut is aendelijk zowiet: vastelaovend 2019! Nao alle vurbals te hebben gehad, göt de carnaval nou echt beginne. De dikke kers op un hieël schon jubeleejumjaor. 6 x 11 jaor vastelaovend ien Reuzesteyn gaon weej mit de vastelaovend same viere!

Onderstaond ut programma waor geej òs tege zut komme.

Vreejdag 1 Mart: Scholcarnaval & Ziekenbezuuk

Vanaf 9.00u gaon weej mit de klaenste Piëlreuskes en Reuzinnekes carnaval vieren. Ok zal der op dizze vreejdag enne heuse kienderoptocht dur ut dörp trekken. Um 11.33uur zulle weej vanaf schól vertrekke, via de Paoter Tulpstraot, Litsenbergweg, van Beurdenweg, Jan Poelsweg, ut plein en de Vijverhof, naor de Smelehof. Kom kieke naor ow kiender of klaenkiender, hoe kreatief en kunstig zillie bezig zien gewist op schól vur de carnaval.

Nao de schól gaon Prins Peter II en prinses Fiona op ziekenbezuuk. Kende geej iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriege van ozze prins en prinses, dan kunde dit durgaeve an òzze Vurzitter Jos Geurts tel. 06 38913471.

Klaenste Piëlreuske 2019

Alwer vur den 7e kier zun den Prins en Prinses ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke gaon verwelkomme. Bel urst naor ozze Vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót!!

Zaoterdag 2 Mart: Mis, Sleutelovverdracht en Prinserecepsie

Weej beginne zoeëas gebruukelijk mit de dialectmis ien de St. Oda kaerk. Dizze mis begint um 19.00 uur! Ansluutend zal de sleutelovverdracht pláts viende op ut dörpspodium. Ansluutend hierop is ien de Smelehof de resepsie van ozze Prins Peter den Twedde en Prinses Fiona, waornao ut fieëst kan los barste, mit DJ Guus & Lex.

Wilde ut prinselijk paar nog iets vurdrage, nim dan nog snel efkes kontakt op mit de sirremoniemaester Tom Wilmsen, 06-38918731 of  tjfwilmsen@gmail.com

Zondag 3 Mart: Kriemelbal, ReuzeRees en Ysselsteynse Aovend

‘s Maergus um 10.33uur. Wer lekker vroeg an de geng mit ut kriemelbal beej Roelanzia vur de allerklaenste Piëlreuskes en Reuzinnekes.

Smiddags is dan den derde edisie van de ReuzeRees um 14.11 uur . Mit dit joar“de formule 11 edisie”, woarbej ut de bedoeling is zo snel meugelijk ien de spesiale formule 11 wages ut parcours te trotsieren. Wej zurge vur de formule 11 wages, dus als ge mit wilt doen hoefde ow allieën mar op te gaeve mit un team. Twieë teams kunne ut ien dizze rees tigge mekaar opneme. Ge kunt ut opgaveformulier downloaden op ozze site.Degene die zich hebbe opgegeve, werre um 14.00 uur verwacht bej Roelanzia, zodat we ok um 14.11 uur kunne beginne. Deelnemers kunne um 14.00 uur un startnummer ophalen.

Ansluutend is dur èn groeët Reuzebal beej Roelanzia, mit de jeugdraod hosse ien de zaal, ravotte vur de allerklaenste en vur de elders en wat mier belaege Pielreuze, gezellig buurte  ien ut café. Natuurlijk zien ok de Prins, Jeugdprins, Raod van Elluf en Jeugdraod hier anwezig! Dus Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes kom allemol kieke noar dit spektakel!

Ien de aovend gón we nog lekker fieëste op den Ysselsteynse Aovend ien de Jera.

Maondag 4 Mart: Optocht Rooj

’s Middags hebben weej den optocht ien Rooj waor weej as echte Piëlreuzen os baeste bieëntje veur zette mit prachtige wages en groepen. Den optocht vertrekt um 13.41u en der doen wer veul Piëlreuzen en Piëlreuzinnen an mit. Dus kom ok zeker lekker kieke! Daornao is ut groeët bal ien Reuzesteyn beej de diverse horeca, waor ok weej natuurlijk te viende zien!

Dinsdag 5 Mart: Reuzeoptocht Reuzesteyn

Eindelijk is ut dan zówiet, de Reuzenoptocht ien Reuzesteyn, vertrek 13.30u. Hieël veul Piëlreuzen en Reuzinnekes zien hier al wer druk vur ien de waer gewist, um hier iets mojs van te maken. Opgaeve kan nog tot en met kommende vreejdag via ut formulier op os website! De priesuutreiking is um 18.00u ien de Smelehof, en der zal werre afgesloten mit un groeët fieëst vur hieël Reuzesteyn mit De Puppies Huisorkest, Ysselsteynse en Venrayse artiesten! Umstreeks 22.30u. is ut al wer gedaon en sluute weej ien de Smelehof af. Carnaval 2019 zit der dan wer op!!

!!! BELANGRIEKE INFORMASIE VUR DEN OPTOCHT !!!

Route: Kerkweg, Lovinckplein, v. Beurdenweg, Litsenbergweg, Pater Tulpstraat, Puttenweg, Pioniersstraat, Moerslag, Grauwveen, Timmermannsweg, Lovinckplein, ontbinding op het Lovinckplein.

De grote praalwagens en prinsewagens zulle de gehele route reejen.
Opstellen: Kerkweg en Peter Janssenweg.

An de bewoners van de optochtroute 2019: Zoas ow reeds bekend zal zien trekt de carnavalsoptocht an ow woning veurbeej. Weej willen ow medewerking vraoge um een en ander zo goed en veilig mogelijk te laoten verloepen.

Bewoners van de optochtroute, parkier a.u.b. gen auto’s op de straot van de route, ok nie van familieleden of gasten, wies ow buuren of andere fout-parkierders hier aub ok op! Same zurge weej vur un durgang en veilige Reuzeoptocht!

De straoten werre vanaf 12.00 uur afgezet vur alle verkier. Afsluuting van de midden Pieëlweg vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur. Vur de Ringweg, Ysselsteynseweg, alsmede de Steegse Pieëlweg en de Rouwkoelenweg geldt carnavalsdinsdag een algehieël stop- en parkieerverbod alsmede un eenrichtings-verkeer als umleidingsroute. Dit werd duudelijk angegaeven dur verkieersborden.

Woensdag  6 Mart: aswoensdag

Weej kunnen dan gaon naogenieten van Carnaval 2019. En un assekruuske huurt daor dan netuurlijk ok beej, um 19.00 ien de kerk.

Piëlreus Vlaggen

Het is moj um te zien, dat wej al veul Piëlreusvlagge an den gevel zien hange, en dat er links er rechts al flink versiert is, dat geft echt kleur an us durp. Hedde nog gen Piëlreuzen vlag, dan zie die nog kriege vur € 22,00 beej Vitelia ien de winkel.

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes,
Weej hopen òwlie duk te meuge begroeten tiejes de bovvenstaonde activiteiten en wensen ieder enne schónne carnaval toe.