Alderen aovend, Verkled Bal, Resepsies, Scholcarnaval en Ziekenbezuuk!

Alderen Aovend
Donderdag 21 fibberwarie  stöt den Alderen Aovend op ut programma. Dizze aovend is vur alle 55+ers uut Reuzesteyn en de Vredepiël. Weej beginne dizze aovend um 19.33u.

Verkled Bal

Kommende zaoterdag is ut tied vur ut Verkled Bal beej Roelanzia. Dit göt un groeet fieëst worde mit de Puppies Huisorkest, Pruuf Mar, diverse Ysselsteynse Artiesten en boavenal de groeete winnaars van ut LVK: Hoondervel! Ut thema van dit jaor is “Brokkemakers”! Laot ow creativiteit de vreeje loop en tot ut Verkled Bal op zaoterdag 23 fibberwarie beej Roelanzia!

Reuzekluut 2019

Maria Claessens en Mieke Rongen zullen de Reuzekluut uutgereikt kriege op zondagmiddag 24 Fibberwarie um 13.11 uur ien de Smelehof. Vur hun verdienste an òs dörp werre zeej ien ut zönneke gezet. Hiernao is der gelegenheid um Mieke en Maria te filisitieren. Wilde iets vurdragen, nim dan efkes kontakt op mit ut bestuur via Erwin Janssen, 06-14062643

Jeugdprinsreceptie

Kommende zondag is ok de jeugdprins receptie van Jeugdprins Martijn en de jeugdraod ien de Jera. Verderop ien dit YNB mier informasie.

Schólcarnaval

De schólcarnaval is ok dit jaor wer van de parteej. Den optocht van al die enthousiaste kiender, vanaf schól nor de Smelehof, begint vreejdag 1 mart,  um 11.33 uur !!

Ziekenbezuuk

Op vreejdag 1 mart gaon Prins Peter en Prinses Fiona op ziekenbezuuk. Kende iemand den ut fijn viend um bezuuk te kriegen van ozze prins en prinses, dan kunde dit durgaeve beej Vurzitter Jos Geurts tel. 06 38913471.

Resepsie Prins Peter II en Prinses Fiona

Zaoterdag 2 Mart, nao de dialectmis van 19.00 uur, is de recepsie van Prins Peter II en Prinses Fiona. Wilde ut prinselijk paar iets vurdragen, nim dan efkes kontakt op mit sirremoniemaester Tom Wilmsen, 06-38918731 of  ‘tjfwilmsen@gmail.com’

Klaenste Piëlreuske 2019

Alwer vur den 7e kier zun den Prins en Prinses ut allerjongste Piëlreuske of Piëlreuzinneke gaon verwelkomme. Bel urst naor ozze Vurzitter Jos vurdat ge naor ut gemaentehuus gót!!

Reuzerees 3.0 –  Carnavalszondag

Ok dit jaor viendt der op carnavalszondag de ReuzeRees plats. De formule 11 wage hedde al kunne zien hange ien de fieestlods beej Rovadi tiejes ut Jubileumweekend. Ien dizze derde editie kunde ut ien teams tigge elkaar opnemen ien un spectaculaire formule 11 race. Un activiteit vur jong en ald! Op os website mier informasie en ut opgaveformulier.

Reuzeoptocht jubeleejum 6 x 11 – Carnavalsdinsdag

Op carnavalsdinsdag trekt de Reuzeoptocht tradisie-getrouw wer dur de straote van Reuzesteyn! Laot ow creativiteit de vreeje loeëp en kleur dizze optocht mit ien os jubeleejumjaor! Ut anmeldformulier is op os website te viende.

Optocht Rooj 2019

Op maondag 4 mart zullen weej wer mit veule Piëlreuzen en Reuzinnen naor Venroj trekken um daor mit te doen an den optocht. Ge kunt ow dit joar digitaal anmelde op de site van de pielhaas www.pielhaas.nl!

Einzelgängeroptocht beej de Keieschieters ien gemaente Venray.

Op zondag 31 mart organisiere de Keieschieters uut Geijsteren ien samewerking mit de gemaente Rooj en L1 de Einzelgänger optocht. Un optocht um alle Einzelgängers centraal te laote staon ien unne spesjale optocht alliën vur iënlinge. Als d’r meense zien die mit wille doen, kunne die zich opgève beej L1 via onderstaonde link. www.L1.nl/ego. Bin d’r snel beej, want vol is vol!

Piëlreus Vlaggen

Ut is moj um te zien, dat wej al veul Piëlreusvlagge an den gevel zien hange, en dat er links er rechts al flink versiert is, dat geft echt kleur an us durp en dat vienden weej kei schön !

Hedde nog gen Piëlreuzen vlag, dan zie die nog kriege vur € 22,00 beej Vitelia ien de winkel.