Bonte aovenden! (kom aub op tied!)

Kommend weekend zien de  urste twieë van de vier Bonte Aovende. Kom aub op tied! Dus as ge nog munte mot hale, nor de wc mot of beej wilt buurte,  zörg dan dat dat allemól kan vur dat we beginne. Weej beginnen stipt (!) um 20.00uur.  Ok vur de jeugd en minder jeugdige die op den twedde bonte aovend komme: de zaal is open vanaf 19.00 , dus kom op tied, dit i.v.m. polsbandjes um doen, dus halt aub ow ID klaor beej ut nor binne gaon vur enne snelle durstroeëm.

Den aovend is goed gevuld en de artiesten staon te popelen um te beginnen. Weej kriege muziek, dans, humor en spektakel en dat allemaol ien òs aege theater en mit aege artiesten. Vier aovenden volle bak! Weej wense owlie alvest veul kiek- en luusterplezier toe.