Column van Tinus: Meense, meense, meense doet us rustig an!

Meense meense meense, doet us rustig an. Ovver 5 waek is ut pas vastelaovend. Ut ganse dörp stöt nou al op zien kop. Wat is hier allemol an de haand?

Dit was wat ik twieë waek geleeje docht. Ik schrok wakker nao mien diepe slaop. Rovadi en zien knechtje ware ien de aovendure flink flink bezig mit ut leeg hale van zien löds. Ik docht dat ut bedrief naor un aandere lokasie wiër verplatst. Op de vreejdag kreeg ik ien de gate dat dur iets gaans aanders an da haand was. Un dillegatie van minimaal 30 man verplatste zich naor de löds. Ut bleek dat dit was um dizze löds gaans um te bouwe naor un fieëstlokasie.

Toen zaag ik ienaens unne kel mit unne roeëe muts vurbeej komme. Ik kwaam dur aachter dat ik mej drie waek haaj verslaope en al un antal fieëstjes gemist haaj. Ik heb snel mien tillefoon dur bej gepakt en zaag  1111 gemiste whatsappberichte. Ik bin nie alles gaon teruglaeze, mar heb efkus alle foto’s bekeke. Dur kwaame un antal schon foto’s vuurbej.

Zoë kwaam Prins Jelle kwaam op verschillende platse vurbeej mit un shirt van zien favoriete voetbalclub, ajax. Dit droeg hej op den aovend dat hej en Mariska zien afgetreeje as prinseluk paar. Snel daornao zaag ik foto’s van meense mit maskers, un aege casa de Piëlreus. Ut uutkomme van de neeje prins is begos. En nie zoëmar unne prins, unne jubeleejum prins. Prins Peter II en Fiona van harte proficiat! De reuzekluut is op dizze aovend ok uutgereikt. Ien dit beejzonder jubeleejum jaor mar liefst twieë kieër. Mieke Rongen én Maria Claessens proficiat same! Un waek latter stoond de ganse Jera op zien kop vur ut jeugdprinsebal. Jeugdprins Martijn, ok gej van harte proficiat!

Mar goed, nao dat ik alle gemiste fieëstjes terug heb kunne zien op foto’s, kos ik nie mer waachte. Ik kos nie mer waachte op alle moje aovende die dur ankomme. Ut urste fieëst was speciaal: ut 6×11 jubeleejum fieëst.

Op donderdagaovend begos ut vur de jeugdige Piëlreuze. Ut programma van de aovend was unne echte carnavalscantus De ganse hal ging op zien kop: chips, snoep en drinke vloge dur de zaal. De leiding van de Piëlpubers en DonderdagAovendGroep bleve mar anlevere, zoëdat de jeugd kos blieve gooje. Al ware de jeugdraod en groeëte raod ok ienaens un paar jaor jonger. Al mit al was ut unne schonne aovend waor iederieën lekker de bieëst kos uuthange.

Vreejdagmiddag was de iets aldere jeugd an de beurt. Mar liefst 450 alderen uut ut Piëlreuzeriek en umstreeke kreege un schonne middag vurgeschotteld. Ut programma begos mit Henk en Ria, die wat alde nummer hebbe gezonge. hiernao was dur unne moje buut van Bert Janssen. Vervolges hèd Pruufmar opgetreeje. Vur dizze angelegenheid hebbe zej un liedje geschreeve: Mien Ysselsteyn. Prachtig! Nao de pauze kwaam Helga Cornelissen uut Aostrum optreeje. Wat zaat dizze buut moj ien elkaar. As latste was ut de beurt an Tonny Wijnands uut de Zeilberg. Hej zette de ganse zaal op zien kop. Hej hoefde mar un paar wörd te zinge en de ganse zaal kos mit zinge. Un prachtige middag vur de aldere jeugd!

Op de vreejdagaovend was de volgende activiteit: Hilarische kienaovend. De löds zaat ramvol! En ik kan owlie zegge, dizze aovend was echt hilarisch! Den aovend is gepresentieërd dur Kenny Kien en Barry Bingo. Verschillende artieste van de latste jaore ien Reuzesteyn kwaame de prieës presentieëre. Bej unne valse kien was ut afwaachte wat dur uut de bak op ow viel. Van snippers tot sneej en van ströj tot pudding, ge kos ut ow zo gek nie bedeenke. Ok de prieës ware hilarisch. Zoë is de urste loëper van dun optocht bekend, kan un gruupke roondfietse op de fiets van ut zörghuus en kan iemand zien zangkwaliteite oefene bej Enjoy Together. As afsluuter van den aovend kwaame Pruufmar en Bjorn en Mieke optreeje. Wat hebbe wej genote!

Op zaoterdag stoond de löds alwer ramvol. Verschillende vastelaovesvereeniginge uut Rooy kwaame naor de Piëlreuze um te kieke naor de jubeleejum lokasie. Bej ankomst stoond dur unne prinsewage en un groeëte parkiërplats hiëlemol vol mit fietse. Toen Baby Blue begos mit optreeje begos de zaal al goed los te komme. Ut enthousiasme bleef de ganse aovend stijge waordur ut un geslaagde aovend was!

Zondag was alwer de latste dag van ut jubeleejumweekend. Iederieën die zich ienzet vur de Piëlreus is uutgenodigd um lekker te komme aete in de löds, mar liefst 250 man. Nao un foto van alle ald prinse kos de urst soep op de borde. Um 14.11 uur begos de receptie. Verschillende verenigingen kwaame vur de twedde kieër naor Ysselsteyn um de Piëlreus proficiat te wense mit ut jubeleejum. Sjanté zörgde hiernao nog vur de muziek. Un moj einde van un moj weekend.

Ik heb hartstikke genote van dit jubeleejumweekend en kan nie waachte op de volgende fiëstjes!