Column van Tinus: Ut is wer vurbeej!

Ut is wer vurbeej

Dat was ie dan. Vastelaovend 2018 is afgeloeëpe. Ovver ut algemieën zal iederieën ienmiddels uutgeslaope en uutgerust zien. Nao vier prachtige daag en un schonne vurbereiding is ut wer tied um te waachte tot novvember.

Ien de waek vur de vastelaovend was ut moment van ozze wagebouwers. Zej hebbe ien un officieel moment de wage laote zien, waor zej allemaol hieël veul bloed, zwieët en traon ien hebbe zitte. En uren. Hieël veul uren. Alle respect vur dizze groep die nie allieën an ut werk zien vur de raod en jeugdraod, zodat zej op de wage kunne staon ien Rooy en ien ut Piëlreuzenriek. Gans Rooy en alle Piëlreuzen kunne elke vastelaovesmondag en –dinsdag geniete van ut werk dat zej geleverd hebbe. Prachtig!

Op zaoterdag ware veul jeugdige Piëlreuze alwer vroeg op pad. Naodat urst Venlo onveilig is gemakt, was smiddags ut halve plein ien Rooy bedekt mit Piëlreuze. Hier ware verschillende (Rooyse) artieste die elk jaor wer vur un mojje Roetsj zörge. Dit jaor ging ut ganse plein ok los op os aege Pruuf mar. Toen was ut alwer tied vur de mis en de Prinserecepsie. Prins Jelle en zien Mariska zien moj geieërd dur femilie, vriende, buurtgenote en noem mar op!

Zondag was ut tied vur de Reuzerees. Alle kleine Piëlreuze ware anwezig um te laote zien hoe snel ze op un bed ut parkoers roond ginge. Nao afloeëp ware ze allemaol bliej mit hun tied die ze nergezet han. Bejna net zo bliej as hun vaders. Nao un moj fieëst bej Roelanzia ging de aovend verder ien de Jera. De Jeugdraod vierde hier hun jubileumjaor mit unne schonne Ysselsteynse aovend. De ganse Jera was wer gevuld. Ok de raod was anwezig. Prins, prinses en vorst zien optied naor huus gegaon.

Dat kunde ze ok nie verwiete. De volgende dag stoonde zej nameluk veur op de prachtige wage dur Rooy. En wat was ut wer un moj moment toen gans ut Piëlreuzeriek hiëlemol los ging bej alle Ysselsteynse deelnemers. Un schonne beloning an ut end van unne moje optocht. Ok de Jeugdraod was kei enthousiast. En bej de priesuutreiking wier dat beloond. Zej stonde op de schonste jeugdwage van de ganse optocht. Zoë kwam de kers op den taart ien dit jubileumjaor. Ok un beejzonder moment was de urste plats vur “wej schoere os dur naeve”.  Zej hebbe nou drie kieër op reej gewonne en meuge daorum de wisselbeker halde.

Nao un moj feesje bej Egelmeers tot ien de late uurkes, was ut alwer dinsdag. De latste dag van de vastelaovend. Ok de dag van ozze aege Reuzeoptocht. Wat is ut toch elk jaor geweldig um te zien hoeveul jeugd mit doet an dizze tocht. Mar liefst 44 startnummers. Bejna net zo veul as ien Rooy! En ok naeve de kant was ut wer goed gevuld. Al mit al unne schonne optocht! Nao de priesuutreiking en un moj fieëst ien de Smelehof, was ut roond 11 uur zo ver. De vastelaovend was wer vurbeej. Op woensdag nog un assekruuske hale en vanaf toen was ut wer waachte tot 11 novvember.

Ik wil owlie allemaol bedanke vur ut laeze van mien columns. Ik goj now effe mit vekansie. Of ik volgend jaor wer opneej columns kom schrieve? Dat zien we dan wel wer!

Tinus