Vastelaovend 2018: ut is vurbeej!

Ut is vurbeej
Vastelaovend 2018 is gedaon. Weej, as CV de Piëlreus, hebben ontzettend meuge genieten van de dingen die vurbeej kwamen tiejes dit geweldige dörpsfieëst. Mar nie allieën weej, ok ozze hoofdrolspeulers, Prins Jelle I en prinses Mariska, Reuzekluutdrager Bert van Vegchel, Jeugdprins Lou en Jeugdvorst Bas, hebben hieël veul plezier belaefd an dizze carnaval. Names hun wille weej iederieën bedanke den un beejdrage het geleverd, op wat vur en menier dan ok. Ovveral waor zeej waren, was ut laevendig en vuulde zeej zich thuus, dur dat gillie ok anwezig wart. Sjapeau hiervur !!!

Klaenste Piëlreuske
Dit jaor is Kirsten van Suzanne en Ronny Holthuijsen ut klaenste Piëlreuske en hun han de ier ut rompertje uut hande van prins Jelle I te kriege mit de tekst “Klaenste Piëlreuske 2018”. Lees hier verder.  

Prince-Installatie Rooj
Mit de vereniging opende weej de vastelaovend op de prinse-installatie ien Rooj. Hier werde de prinsen uut Rooj geinstallierd dur opper Piëlhaas Hans Gilissen.

Roetsj, Vastelaovesmis en Receptie Prins Jelle
Afgeloeëpen zaoterdag begos vur veul Piëlreuzen de vastelaovend mit de Roetsj ien Rooj. Ontzettend moj um te zien hoe veul Piëlreuzen en Piëlreuzinnen hier genieten van echt vastelaovend vieren.

Ien de aovend opende weej ien os Reuzesteyn de vastelaovend mit de dialectmis. Un stukske bezinning zoe an de vuraovend van vier dolle daag. Hiel belangrijk en moj um hier zoë samen beej stil te kunnen staon. Daornao un schon opening op os plein um vervolgens te genieten van de receptie van Prins Jelle en Prinses Mariska. Ut was un prachtige receptie mit veul stukskes vur ozze prins en prinses. Hiel moj verhalen en (video) rapportages wiere dur opgevoerd. Daornao ging ut dak dur geweldig af mit un fantastisch fieëst samen mit Sjante!

ReuzeRees.
Afgeloepe zondag han weej de twedde editie van de ReuzeRees, mit dit joar de bedden-editie. En wat kunne we terugkieke op unne geweldige beddenrees. Mit mier as 35 enthousiaste groëpe an de startlijn en hiel veul toeschouwers langs de kant. En doarna fieëste op het Reuzenbal mit jong en als, un activiteit waar weej as CV de Piëlreus ontzettend van genoten hebben! 

Reuzenoptocht
Maondag ien Rooj han weej al enne verkorte versie van enne Reuzeoptocht. Uut ut Piëlreuzeriek ware der wer prachtig uutgedoste dieëlnemers en wagens. En ok wer de nuuëdige pries wiere der gewonne, mit o.a. den 1e pries beej de jeugdprinsewages en verschillende priesen vur die fantastisch groepen!

En afgeloeëpe dinsdag was dan toch wel un fantastisch aend van dit festival. Wat en afsluuting mit zónne optocht. En groeët compliment naor iederieën en zeker naor de jeugd, prachtig hoe weej samen die optocht kleuren! Ut gevolg was en prachtig fieëst ien de Smelehof, mit ontzettend veul uutzinnige Piëlreuzen en Piëlreuzinnen. 

An ut aend van alwer en dampend fieëst was ut tied vur de afsluuting. Mit de hoofdrolspeulers op ut podium wier mit ut allerlaeste nummer vastelaovend 2018 afgeslote en was der wer en prachtig boek wat dichtgeslage kós werre.

Afscheid Double U Rules – Roel en Willy
Dit jaor was ut vur Willy Janssen en Roel Linders de latste vastelaoves-tour mit Double U Rules. Jaorenlang kleurde dit duo de Ysselsteynse vastelaovend, mar ok wiet dur buuten makte zeej dur un geweldig fieëst van.  Ien un bomvolle smelehof wier dit moment nie onopgemerkt veurbeej gegaon. Mit hiel moj weurd van Vorst Martijn wiere dees twieë mannen geieërd. En zoëas Vorst Martijn vertelde hebben dees twieë kels de vastelaovend muzikaal veranderd en daormit un ontzettend positieve ienvloed gehad op de vastelaovend ien os Reuzesteyn. Weej as CV De Piëlreus zien Willy en Roel hiel veul dank verschuldigd vur dees jaorenlange ienzet! Zeker ok samen mit de mannen van kemmissie FUK, Guus, Willem en Joep hieël errug bedankt!

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes,

Weej danken òwlie vur ut welslagen van dizze vastelaovend 2018, gillie hed owlie hielemol laoten gaon en hebbe dur samen un prachtig fieëst van gemakt!!! De kommende maonden gaon weej ien de “winterslaop” en dan kunne weej vanaf novvember 2018 wer un neej carnavalsseizoen mit owlie gaon belaeve! En dan gaon weej op weg naor un hieël moi jubileumjaor 6 x 11 jaor mit un prachtig jubileumfieëst vur jong en ald! Notieër alvast ien ow agenda jubileumweekend 2019: 24 tot en met 27 jannewarie 2019!

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes, behald ut besef dat ut nie allemaol vanzelluf ging, en dat weej ut nie allieën hebben gedaon. Mede dankzij owlie hebben weej ien os Reuzesteyn enne fantastische vastelaovend kunnen belaeven! Vastelaovend make en vieren weej mit zien allen!

CV. De Piëlreus