Uutneudiging Jaorvergadering 10-11-2017

Hierbeej neudigen weej owlie uut vur de jaorvergadering op:
Vreejdag 10 november um 20.00 uur bej Herberg de Peel

1. Opening en korte terugblik seizoen 2016-2017
2. Notulen vurrige vergadering
3. Iengekomme stukke en mededelingen
4. Financieel verslag + verslag kaskemmissie
5. Verslag commissies
a. Jeugdkemmissie
b. Optochtkemmissie
c. Kemmissie BOL
d. Liedjeskemmissie
e. Boerenbrulloft kemmissie
f. Vastelaovendskrant kemmissie
g. Kemmissie APK
h. Vastelaovendsmis kemmissie
i. Kemmissie Wagenbouw
j. Kemmissie Website
k. Kemmissie FUK
6. Raod van elluf
7. Bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Rob Janssen
Verkiesbaar: Erwin Janssen
Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Marcellis
Het bestuur draagt Jos Geurts voor als nieuwe voorzitter van de CV.
8. Data neefje seizoen
9. Jubileum
10.Rondvraog
11. Sluuting

Bestuur CV de Piëlreus